HİCAZ DEMİRYOLU HEDEFLERİ VE FİNANSMANI (1918-1900 )

Author:

Year-Number: 2022-61
Number of pages: 251-262
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anadolu’da ilk demiryolu 1856 tarihinde İngiliz şirketine verilen İzmir-Aydın demiryoludur. İnşaatına 1857 yılında başlanan bu demiryolunun uzunluğu 130 kilometredir. Osmanlı Devleti içinde yapılan demiryollarının %90’ı yabancı sermayenin katkısı ile yapılmıştır. XXX Yabancı sermayede en büyük pay Fransızlara aittir. Gereken teknik uzman desteği ve teknik malzemelerin büyük kısmı Avrupa’dan karşılanmıştır. Demiryollarının sermaye, araç-gereç ve yönetimi Avrupalılar tarafından, emek gücü gerektiren işçilikler ise Osmanlı teb’ası tarafından karşılanmış, 1900 tarihinde yapımına başlanan ve 1908 tarihinde döşenmesi tamamlanan Hicaz Demiryollarının uzunluğu Hayfa ile birlikte 1800 kilometreyi bulmaktadır. Demiryolu yapımı 1906’da Şam’a  460 kilometre uzaklıktaki Maan’a varınca burada bir tören düzenlendi. Bitirilen Şam-Maan-Hayfa hatları için İşletme idaresi kuruldu. Bir taraftan bu hatlar üzerinde hizmet verilirken, diğer taraftan da  Medine’ye kadar uzanacak hattın yapımına devam edildi. Medine’ye kadar uzanan demiryolunun yapımı tamamlanınca 1908 tarihinde padişah ve devlet erkanının katılımı ile büyük bir tören düzenlenerek trenler çalışmaya başlamıştır.

Keywords

Abstract

The first railway in Anatolia is the İzmir-Aydın railway, which was given to the British company in 1856. The length of this railway, the construction of which was started in 1857, is 130 kilometers. 90% of the railways built in the Ottoman Empire were built with the contribution of foreign capital. The largest share in foreign capital belongs to the French. Most of the required technical expert support and technical materials were supplied from Europe. The capital, equipment and management of the railways were covered by the Europeans, and the labor required by the Ottoman subjects. The length of the Hijaz Railways, which started to be built in 1900 and completed in 1908, reaches 1800 kilometers with Haifa. On the one hand, services were provided on these lines, and on the other hand, the construction of the line that would extend to Medina continued. When the construction of the railway stretching to Medina was completed, a great ceremony was organized with the participation of the sultan and state officials in 1908 and the trains started to work.

Keywords