1940-1960’LI YILLARDA BARTIN’DA GÜZEL İŞ TERZİHANESİNDE DESTUR GELENEĞİYLE TERZİ YETİŞTİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-61
Number of pages: 238-250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Terzilik mesleğinin eski dönemlerde usta-çırak usulüyle devam ettiği bilinmektedir. Çırak yetiştirilmesinde destur geleneği esas olup, Türklerde çıraklık eğitiminin temelleri 12. yüzyılın sonlarında gelişen Ahilik Teşkilatı’na dayanmaktadır. Usta terziler çıraklık ve kalfalık evreleri boyunca hem mesleğin teknik yönünü hem de esnaflık geleneklerini öğrenmektedir. Ustalarından desturunu alan kalfalar, ustasının yanında veya bir başka ustayla çalışabilir ya da dükkan açabilmektedir. 1940’lı yılların başlarında terzilik mesleğine başlayıp 1978 yılında vefatına kadar çalışmasını aralıksız sürdürmüş olan Saffet Ofluoğlu’nun Bartın’daki usta terzilerden biri olduğu bilinmektedir. Saffet Ofluoğlu Güzel İş Terzihanesinde çalışırken çırak ve kalfalarına mesleki bilgilerini aktardığı, çok sayıda terzi yetiştirdiği anlaşılmaktadır. Bartın’da destur geleneğiyle terzi yetiştirilmesi ve mesleğin o günlerdeki durumu hakkında Güzel İş Terzihanesi iyi bir örnek teşkil etmektedir.  Bu makalede Saffet Ofluoğlu’nun Bartın’da 1941-1967 yılları arasındaki mesleki eğitim ve terzilik çalışmalarını gösteren fotoğraflara yer verilerek, terzihanesinde destur geleneğiyle yetiştirdiği ve çalıştırdığı hayatta olan terziler hakkında fotoğraflar ve açıklayıcı bilgiler sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

It is known that the tailoring profession continued with the master-apprentice method in ancient times. The tradition of destur is essential in educating apprentices, and the foundations of apprenticeship training in Turks are based on the Ahilik Organization, which developed at the end of the 12th century. Master tailors learn both the technical side of the profession and the traditions of tradesmen during the apprenticeship and journeyman phases. Journeymen who receive their master's approval can work with their master or with another master or open a shop. It is known that Saffet Ofluoğlu, who started his tailoring profession in the early 1940s and continued to work uninterruptedly until his death in 1978, is one of the master tailors in Bartın. It is understood that Saffet Ofluoğlu while working at Güzel İş Tailor Shop, he conveyed his professional knowledge to his apprentices and journeymen and trained many tailors. Güzel İş Tailor Shop is a good example of training tailors with the tradition of destur in Bartın and the situation of the profession in those days. In this article, photographs showing Saffet Ofluoğlu's vocational training and tailoring work in Bartın between 1941-1967 are included, and photographs and explanatory information about the living tailors he trained and employed with the tradition of destur in his tailor shop are presented.

Keywords