MANİSA BEZİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2022-61
Number of pages: 197-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

600 yılın üzerinde geçmişi olan Manisa bezi dokumasının, Osmanlı döneminde şehzadelerin iç giyiminde kullanıldığı, hatta Osmanlı donanmasında yelken bezi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte bölgede önemini kaybetmeye başlamış olan Manisa bezi dokuması 2000’li yıllarda yeniden üretilmeye başlamıştır. Tarihi Manisa Bezi Dokuma Kooperatifi tarafından açılan kursta her yıl yeni kursiyerlere dokuma öğretilmekte ve kadınların bu iş ile para kazanmaları sağlanmaktadır. Günümüzde geleneksel şekliyle pamuk-ipek karışımı ipliklerle dokunmasının dışında filoş (sentetik) ipliklerle de dokunan Manisa bezi, bu kooperatif dışında Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılmış olan dokuma atölyesinde de üretilmektedir. Bu atölye de eski dokuma örneklerinden yola çıkarak aynı kalite ve iplik özelliklerine uygun dokuma yapılmakta ve farklı kullanım alanlarında satışa sunulmaktadır. Makalede Manisa bezinin özellikleri, yeniden üretimine yönelik yapılan çalışmalar, günümüzdeki durumu, teknik özellikleri v.b.üzerinde durulacaktır. Dokumanın yeniden üretimine yönelik yapılan çalışmalar açıklanacaktır.

 

Keywords

Abstract

Manisa fabric weaving, which has a history of more than 600 year, it was used in the underwear of mirzas and even used as a sail fabric in the Ottoman Navy known. Especially Manisa, which has started to lose its importance in the region with the industrial revolution Fabric  weaving began to be reproduced in the 2000s. In the course opened by the Historical Manisa Fabric Weaving Cooperative, new trainees are taught weaving every year and women are ensured to earn money with this business. At the present day , Manisa fabric, which is woven with filoş (synthetic) yarns in addition to being woven with cotton-silk blend yarns in its traditional form, is also produced in the weaving workshop opened within the Manisa Metropolitan Municipality apart from this cooperative. In this workshop, based on old weaving samples, it is woven in accordance with the same quality and yarn characteristics and is offered for sale in different usage areas.  In this article, the properties of the Manisa fabric, the studies carried out for its re production, current status, technical specifications etc . it will be focused on. Studies on the re production of weaving will be explained.

 

Keywords