TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİN FİNANSMANI: ALTERNATİF BİR ÖNERİ

Author:

Year-Number: 2023-62
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-02 20:30:18.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 379-393
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir ülkenin refah düzeyini belirleyen pek çok unsur vardır. Bunlardan belki de en önemlisi eğitim hizmetleridir. Temelde eğitim özelde ise yükseköğrenim hizmetlerinin kalitesi bireylerin ve dolayısıyla toplumun refahını arttırmasının yanısıra aynı zamanda bireylere de parasal ve parasal olmayan ekonomik ve sosyal pek çok fayda sağlamaktadır.  Yüksek niteliğe sahip beşerî sermayenin sağladığı bireysel ve toplumsal faydalar büyüme modellerinde sıklıkla ele alınmaktadır. Birey ve toplum açısından sağladığı çok çeşitli faydalarına rağmen yükseköğretim dünyanın her yerinde pek çok açıdan birçok sorunlarla karşı karşıyadır. Özellikle, yükseköğretime erişimi teşvik etmeyi amaçlayan büyük hükümet harcamalarına rağmen, yarı kamusal bir mal olan yükseköğretim hizmetinin nasıl finanse edileceği de çok uzun zamandır tartışılmaktadır ve konu ile ilgili farklı yaklaşımlar söz konusudur.  Üniversitelerin finansamanının sürdürülebilir olmaması yükseköğretime erişebilirlilik ve kaliteyle ilgili endişelerin artmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, söz konusu farklı tartışmaların ışığında, yükseköğretimin finansmanına ilişkin olarak yükseköğretim öğrencilerinin eğitim ve yaşam maliyetlerini karşılamaya yönelik  bir finansal model önerisi sunmaktır. 

Keywords

Abstract

There are many factors that determine the welfare level of a country. Perhaps the most important of these is education services. Basically, the quality of education, and in particular higher education, not only increases the welfare of individuals and therefore the society, but also provides individuals with many monetary and non-monetary economic and social benefits. Individual and social benefits provided by high-quality human capital are frequently addressed in growth models. Despite the wide range of benefits, it provides for the individual and society, higher education faces many problems in many aspects all over the world. Despite the large government expenditures aimed at promoting access to higher education, and finance models of higher education, which is a semi-public good, has also been discussed for a long time. The unsustainable financing of universities raises concerns about accessibility and quality of higher education. The aim of this study is to propose a financial model to meet the education and living costs of higher education students in the light of these different discussions.

Keywords