TİPOGRAFİNİN GÖRÜNÜMÜ VE NEVİLLE BRODY

Author:

Year-Number: 2023-62
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-19 20:45:50.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 279-291
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık, yazıya ihtiyaç duyduğundan bu yana yazı teknikleri ve uygulamaları gelişim ve değişim göstermiştir. Yazı tekniklerini geliştiren ve üreten tasarımcılar tipografi alanına önem vermişlerdir. Dijital devrim, tipografik öğelerin inşasını ve yapısökümünü geçmişte olduğundan daha kolay hale getirmiştir.  Çoklu olanakları olan teknolojiyi benimseyen font tasarımcıları, giderek daha karmaşık tipografik deneyler gerçekleştirebilmişlerdir. Bu dönemde tasarımcıların, tasarımlarında farklılıklar görülse de “font tasarımı” ve “tipografi” ile yapılan tasarımlar daha anlamlı ve algılanabilir bir hal almıştır. Bu tasarımcılardan Neville Brody çağdaş grafik tasarım örnekleri veren yazı tiplerini yaratmıştır.Postmodernist bir yaklaşımla tasarım yapan Neville Brody, tipografi kullanımını görsel kullanımından ayrı tutmayan bir tasarım anlayışıyla tasarımlarına duygusal ifade kazandırmıştır. Bu makalede; tipografinin genel çerçevesi hakkında bilgi verilmiş kariyeri boyunca çok sayıda yazı tipi üretmiş Neville Brody’nin tipografiye ve font tasarımına yaklaşımı değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Since humanity needed writing, writing techniques and practices have developed and changed. Designers who develop and produce writing techniques have given importance to the field of typography. The digital revolution has made the construction and deconstruction of typographic elements easier than in the past. By embracing technology with multiple possibilities, font designers were able to perform increasingly complex typographic experiments. Although there were differences in the designs of the designers in this period, the designs made with "font design" and "typography" became more meaningful and perceptible. Neville Brody, one of these designers, created fonts that give examples of contemporary graphic design. Neville Brody, who designs with a postmodernist approach, has brought emotional expression to his designs with a design approach that does not separate the use of typography from the use of visuals. In this article; Neville Brody, who has produced many fonts throughout his career, has been informed about the general framework of typography, and his approach to typography and font design is evaluated.

Keywords