TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI BAĞLAMINDA DURAN VARLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-61
Number of pages: 186-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mevcut muhasebe uygulaması gereğince işletmelerin edindiği bir yıl ya da bir faaliyet döneminden daha uzun bir süre elinde tutacağı varlıkların tamamı hiçbir ayrım kriterine tabi olmaksızın tekbir grup ve uygun olan belirlenmiş tek hesap altında raporlanmaktadır. Muhasebe standartlarının getirmiş olduğu farklılıklardan biri de işletme için bir yıldan ya da bir faaliyet döneminden daha fazla elinde tutacağı bu varlıkların TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı ve  TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran ve Durdurulan Faaliyetler Standartları kapsamında raporlanması yeniliğidir. Bilginin değerinin giderek arttığı ve çoğu zaman ancak bir bedel ödenerek alınabildiği bu yüzyılda, işletme içi ya da işletme dışı bilgi kullanıcıları, finansal durum tablosunda raporlanan varlıkların hangi özelliklere haiz olduğunu raporlamanın ayrıntısına göre bilebilecektir. Maddi duran varlıklar da karar vericilerin kararında önemli bir yer tuttuğundan bu varlıkların da ayrıntısının bilinmesi daha da önemli bir duruma gelmektedir. Muhasebe, raporlama  işlevini gerekli düzeyde bilgi vermekle yapabileceğinden maddi duran varlıklara ilişkin bu bilginin verilmesi de önem arz etmektedir. Bu çalışmada TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardının ayrıntılı bir biçimde mevcut muhasebe uygulamasıyla karşılaştırmasının yapılarak bilgi sunma düzeyinde getirdiği üstünlük ve henüz gerekli düzenlemenin yapılmadığı alanlarına açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In accordance with the current accounting practice, all the assets acquired by the enterprises for a period of one year or more than one operating period are reported under a single group and appropriately determined account, without being subject to any discrimination criteria. One of the differences brought by the accounting standards is the innovation of reporting these assets, which will be held for more than one year or an operating period, within the scope of TAS 40 Investment Property Standard, TMS 16 Tangible Assets Standard and TFRS 5 Held for Sale and Discontinued Operations Standards. In this century, where the value of information is increasing and it can only be obtained by paying a price, internal or external information users will be able to know the characteristics of the assets reported in the financial statements according to the details of the reporting. Since tangible assets also have an important place in the decision of the decision makers, knowing the details of these assets becomes even more important. Since accounting can perform its reporting function by providing the required level of information, it is also important to provide this information about tangible assets. In this study, TAS 16 Tangible Assets Standard has been compared with the current accounting practice in detail and it has been tried to clarify the superiority it brings at the level of information presentation and the areas where the necessary regulation has not been made yet.

Keywords