DUYGUSAL İSTİSMAR VE BEDEN İMAJI

Author:

Year-Number: 2023-62
Number of pages: 440-449
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İstismar yaşamı derinden etkileyen ve ruhsal izler bırakan önemli travmatik deneyimlerdir. İstismara her toplumda sıklıkla rastlanabilmektedir. Duygusal istismar yıllar içinde fiziksel ve cinsel istismarın bir sonucu olarak görülse de her türlü istismarın içinde bulunmakta ve kişide uzun yıllar etkisi sürmektedir. Bu doğrultuda kişiyi mağdur durumda hissettirecek şekilde hastalıklı bir yapıya sürükleyebilmektedir. Duygusal istismar yaşamda önem ve değer verilen kişiler tarafından gelebilen:ürekliliği olan ve kişide benlik algısına yönelik bir tehdit oluşturan uzun süreçli sorunlara yol açabilen bir istismar türüdür. Bu doğrultuda benlik imajı da zarar görmektedir. Duygusal istismar ile ilişkilendirilen fiziksel ve psikolojik durumların bir sonucu olan negatif benlik kavramı; duygusal dengesizlik, yetersizlik, kendi bedeninden utanma, agresif ve öfkeli hissetme gibi durumları da açığa çıkarabilmektedir. Bu doğrultuda bireyin kendilik değeri zarar görmekte ve duygu düzenlemede de sorunlar yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı duygusal istismar ve beden imajı arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Keywords

Abstract

Abuse is an important traumatic experience that affects life deeply and leaves psychological scars. Abuse is common in every society. Although emotional abuse is seen as a result of physical and sexual abuse over the years, it is included in all kinds of abuse and its effect lasts for many years. In this direction, it can drag the person into a sick structure by making them feel victimized. Emotional abuse can lead to long-term problems that can come from people who are important and valued in life, that are permanent and that pose a threat to the person's self-perception. In this direction:elf-image is damaged. Negative self-concept, which is a result of physical and psychological conditions associated with emotional abuse; It can also reveal situations such as emotional instability, inadequacy:hame of one's own body, feeling aggressive and angry. In this direction, the self-worth of the individual is damaged and it can cause problems in emotion regulation. The aim of this study is to examine the relationship between emotional abuse and body image.

Keywords