ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE YEŞİL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN ROLÜ: KAVRAMSAL BİR MODEL ÖNERİSİ

Author:

Year-Number: 2023-62
Number of pages: 231-241
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rekabetin yoğun, karmaşık ve dinamiklerin fazlasıyla var olduğu günümüz iş dünyasında, çalıştığı kurum ile özdeşleşen çalışanların olması giderek önemli hale gelmiştir. Bireylerin çalıştıkları kurum ile amaç ve hedeflerini bütünleştirmesi, çıkarlarını ortak görmesi ve kurumun bir parçası olarak bütünleşmesi anlamına gelen örgütsel özdeşleşme kavramı örgütsel davranış alanında ilgi gören konulardan biridir. Öngörülen çalışma modelinde, kurumu ile özdeşleşen çalışanların kurumunda daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışı göstereceği öne sürülmüştür. Bu pozitif ilişkiye ek olarak, çevreyi de gözeterek davranan, çevre dostu ve çevreye duyarlı davranışlar göstermeleri anlamına gelen yeşil örgütsel davranışın düzenleyici rolüne yönelik öneri geliştirilmiştir. Çalışmanın yapıldığı dönem itibariyle, literatürde örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının bir arada çalışıldığı çalışmalar olmasına karşın, yeşil örgütsel davranışın rolüne yönelik çalışmalara rastlanılmamıştır. Buradan yola çıkarak bu çalışmada örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide yeşil örgütsel davranışının rolünün incelenmesi ve buna yönelik genel bir çerçevenin çizilmesi hedeflenmiştir. 

Keywords

Abstract

In today's business world, where competition is very intense, complex and dynamic, it has become increasingly important to have employees that identify themselves with their institutions. The concept of organizational identification, which means that individuals integrate their own goals and objectives with their institutions’ goals and objectives, see their interests in common and feel as a part of the institution, is one of the issues that is currently under consideration in the field of organizational behavior. In the proposed study model, it has been suggested that employees who identify themselves with their institution will display more organizational citizenship behavior in their institution. In addition to this positive relationship, it has been suggested that green organizational behavior, which means that acting by considering the environment and displaying environmentally friendly and environmentally sensitive behaviors, plays a moderator role. As of the preparation time of this article, although there are studies that deal with organizational identification and organizational citizenship behaviors together in the literature, no studies have been found for the role of green organizational behavior. From this point of view, it was aimed to examine the role of green organizational behavior in the relationship between organizational identification and organizational citizenship behavior and to offer an insight into the general framework related to this.

Keywords