BİPOLAR BOZUKLUK SAHİBİ BİR BİREYİN TANI, ATAKLARININ SEYRİ ve DEPRESİF DÖNEMİNİN İNCELENMESİ: OLGU SUNUMU

Author:

Year-Number: 2023-63
Number of pages: 456-463
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bipolar Bozukluk yaygın görülen psikiyatrik hastalıklardan biridir. Bipolar bozukluk depresif ve mani ya da hipomani ataklarının belirli bir düzen olmaksızın gerçekleştiği, bireyin sosyal yaşamı, kişilerarası ilişkileri ve iş yaşamında olumsuzluklara sebep olan kronik yapıya sahip olan duygudurum bozukluğu türüdür. Bipolar bozukluk ruhsal bozukluklar içerisinde tanılandırması uzun dönemler alan bir hastalıktır. Bipolar bozukluğun erken dönemlerde tanılandırılmasını güçleştiren en büyük faktörün hastalığın atak dönemleri içerisinde depresif dönemi barındırmasıdır. Hastaların ruh sağlığı profesyonellerine danıştığı dönemde depresif dönem belirtileri göstermesiyle genel olarak depresyon tanısı alarak yanlış tanı alabildikleri gözlemlenmektedir. Bu olgu makalesi ile bipolar bozukluk tanısı almış bir bireyin bipolar bozukluk tanılandırma süreci, ataklarının seyri ve depresif dönem özelliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Bipolar Disorder is one of the common psychiatric disorders. Bipolar disorder is a type of mood disorder that has a chronic structure that causes depressive and mania or hypomania attacks without a certain pattern, causing negativities in the social life, interpersonal relationships and work life of the individual. Bipolar disorder is a disease that takes a long time to be diagnosed among mental disorders. The biggest factor that makes it difficult to diagnose bipolar disorder in the early stages is that the disease includes a depressive episode during the attack periods. It is observed that patients can be misdiagnosed as depression by showing symptoms of a depressive episode during the consultation period with mental health professionals. In this case article, it is aimed to examine the diagnosis process of bipolar disorder, the course of the attacks and the characteristics of the depressive episode of an individual diagnosed with bipolar disorder.

Keywords