DEPRESYON: OLGU SUNUMU VE GÖZDEN GEÇİRME

Author :  

Year-Number: 2023-65
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-24 10:52:53.0
Language : Türkçe
Konu : Klinik Psikoloji
Number of pages: 500-512
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Depresyon, etiyolojisi bakımından çok yönlü etmenlere bağlı, yaygın olarak görülen psikolojik bir bozukluktur. Bu çalışmanın amacı erken yaşam deneyimlerinin, hatalı düşünce örüntüleri ve olumsuz duygudurum üzerindeki etkisini depresyon olgusu üzerinden değerlendirmektir. Bu doğrultuda depresyonun ortaya çıkışı, belirtileri ve yaygınlığına ilişkin bilgiler verilmiştir. Bu olgu sunumunda, depresyona bağlı semptomlara sahip 26 yaşında kadın bir danışan ele alınmıştır. Yoğun bir şekilde yaşanılan çökkünlük, istenç kaybı, uyku ve iştah bozukluğu üzerine psikolojik destek almak amacıyla başvuran olgunun, belirtilen semptomlara ek olarak suçluluk ve değersizlik hislerine sahip olduğu belirlenmiştir. Geçmiş yaşam öyküsü detaylı bir şekilde alındıktan sonra depresyon semptomlarının azaltılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik bilişsel-davranışçı terapi (BDT)’den yararlanılmış ve BDT’nin olguya uygun teknikleri detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Psikoterapi sürecinde uygulanan yöntem ve tekniklerin ardından olgunun semptom yoğunluğu hafiflemiştir. Bu sunuda, depresyon tanısı almış bir olgunun ele alınıp incelenmesi ve bilişsel davranışçı terapi üzerinden tedavi sürecinin sunulması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Depression is a common psychological disorder due to multiple factors in terms of etiology. The aim of this study is to evaluate the impact of early life experiences on erroneous thought patterns and negative mood through the lens of the phenomenon of depression. In this context, information about the onset, symptoms, and prevalence of depression is provided. This case presentation focuses on a 26-year-old female client experiencing symptoms related to depression. In addition to intense feelings of sadness, loss of interest, and disturbances in sleep and appetite, the client was found to have feelings of guilt and worthlessness. She sought psychological support to address these symptoms. After a detailed exploration of her life history, cognitive-behavioral therapy (CBT) was utilized to reduce and eliminate depression symptoms. The appropriate techniques of CBT for this case are elaborated upon in detail. Following the application of methods and techniques during the psychotherapy process, there was a reduction in the intensity of the client’s symptoms. This presentation aims to examine and discuss a case of an individual diagnosed with depression and to present the treatment process through cognitive-behavioral therapy.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics