DESTİNASYON SEÇİMİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: YALNIZ SEYAHAT EDEN KADIN GEZGİNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2023-63
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-17 00:11:16.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 464-480
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada temel olarak sosyal medyanın destinasyon seçimi üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Bu kapsamda araştırmanın temel amacı seyahat eden kadın gezginlerin seyahatleri öncesi, destinasyon seçimi karar sürecinde sosyal medyanın rolünü ortaya koymaktır. Bu amaç kapsamında çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada veri elde etmek amacıyla 13 yalnız gezen kadın katılımcılarla yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış şeklinde görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, yalnız seyahat eden kadın gezginlerin seyahatleri öncesi destinasyon seçimi karar sürecinde sosyal medya uygulamaları üzerinden takip ettiği seyahat bloglarından faydalandığı, sosyal medya hesaplarından deneyimledikleri seyahatlerini paylaşıp seyahat etmek isteyenlere önayak olduğu ve teşvik ettiği ortaya koyulmuştur.                                                                                      

Keywords

Abstract

In this study, the effect of social media on destination selection is mainly discussed. In this context, the main purpose of the research is to reveal the role of social media in the destination selection decision process of female travelers before their travels. For this purpose, the interview technique, one of the qualitative research methods, was used in the study. In order to obtain data in the study, structured and semi-structured interviews were conducted with 13 female solo travelers. The obtained data were analyzed by content analysis method. As a result of the analysis, it has been revealed that female travelers who travel alone benefit from the travel blogs they follow through social media applications in the destination selection decision process before their travel, and that they share their experiences on their social media accounts and encourage and encourage those who want to travel.

Keywords