İNTERNET ORTAMINDA BAŞLICA SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ ARAPÇA TEFSİR MATERYALLERİ

Author:

Year-Number: 2023-62
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-19 21:09:35.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 126-149
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijitalleşme ile birlikte, özellikle de son birkaç yıldır dünyanın tamamına musallat olan korona virüs zamanında eğitim-öğretim faaliyetleri yeni bir şekil almış ve uzaktan eğitim yöntemleri önem kazanmış, buna bağlı olarak da internette kayıtlı ders materyalleri daha bir anlamlı hale gelmiştir. Bu bağlamda internette bulunan tefsir materyallerinden kolayca faydalanabilmek için sınıflandırma, kritik ve tanıtımını yapmak gerekmektedir. Bu makalemizde Arapça anlatımlı tefsir malzemelerinin tanıtımını ve değerlendirmesini yapmaya gayret ettik. Bir eser için yüklenmiş binlerle ifade edilen videoların yanında, üç beş videosu olanlara da rastladık. Bunca malzeme arasından seri halde yapılan tefsir derslerine öncelik verdik. Yirmiden az olan derslere itibar etmedik. Tespiti yapılan videolar İslam coğrafyasının tamamına yakınını kapsamaktadır. İran’dan Fas’a kadar çok geniş bir alanda yapılan tefsir dersleriyle bunları gerçekleştiren şahıslar hakkında bilgiler ve derslerinden kesitler sunduk. Netice itibariyle, internette çok düzensiz bir ortamda bulunan tefsir malzemeleri sınıflandırılmış, kritiğe tabi tutulmuş, başlıklara ayrılmış, örnek anlatımlar sunulmuş, ders adresleri tespit edilerek ulaşılması ve istifade edilmesi pratik hale getirilmiştir.         

Keywords

Abstract

Along with digitalization, especially in the time of the corona virus, which has plagued the whole world for the last few years, educational activities have taken a new shape and distance education methods have gained importance, and accordingly, course materials recorded on the Internet have become more meaningful. In this context, it is necessary to make classification, critique and promotion in order to easily benefit from the tafsir materials available on the internet. In this article, we have tried to introduce and evaluate the tafsir materials with Arabic narration. In addition to the thousands of videos uploaded for a work, we also came across those with three or five videos. Among all this material, we gave priority to the tafsir lessons, which were done in series. We did not respect the courses with less than twenty. The detected videos cover almost the entire Islamic geography. We provided information about the people who carried out these lessons and sections from their lessons, with the exegesis lessons held in a very wide area from Iran to Morocco. As a result, the tafsir materials on the internet in a very disorderly environment were classified, criticised, divided into titles, sample explanations were presented, and it was made practical to reach and benefit from by determining the course addresses.

Keywords