COVİD 19 ÖNLEMLERİNDE EĞİTİMİN KONUMU VE BİR FİRMA İNCELEMESİ

Author:

Year-Number: 2023-62
Number of pages: 534-549
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya genelinde farklı dönem ve farklı tarihlerde çeşitli sağlık sorunları ve salgınlar meydana gelmiştir. Salgınlar ile ilgili önceki yıl etkisini gösteren Covid 19, ortaya çıkışı itibari ile birey ve ülkeleri etkileyen en önemli sorun olarak etkisini göstermiştir. Salgın etkisinin azaltılması amacı ile birçok alanda olduğu üzere çalışma alanlarında da İSG kapsamında çeşitli önlemler alınmıştır. Eğitim, maske, mesafe gibi birçok temel önlem birey ve işletmelerin aldığı covid 19 önlemleri arasında yerini almıştır. Eğitim, insanların becerilerini geliştirmeyi ve yeni bilgiler öğrenmeyi amaçlamakla birlikte insanların toplumda ve iş yaşamında başarılı olmalarını sağlar. Bireyler sadece okullarda değil çalışma ortamlarında da eğitimlere tabi olmaktadır. Covid 19 ile ilgili eğitimler işletmelerce alınan bilinçlendirme faaliyetleri arasındadır. Bu çalışmada, topluma AVM olarak hizmet veren işletmelerin, covid 19 sürecinde aldığı İSG çerçevesindeki önleyici aksiyonları ve bu aksiyonlarda eğitim faaliyetlerinin hacimsel konumunun belirlenmesi amaçlanmıştır.  Bu kapsamda İstanbul ilinde bulunan bir AVM’de yapılan 24 aylık inceleme dönemi içerisinde alınan covid 19 önlemleri ve finansal boyutları incelenmiştir. İncelemede nicel ve nitel araştırma yöntemlerinde kullanılabilen doküman incelemesi gerçekleştirilmiştir. Döküman incelemesi kapsamında Covid 19 ile ilgili faturaların incelemesi değerlendirme kriterlerine göre % 82,76 güven düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda AVM’de Covid 19 kapsamında alınan İSG önlemleri genel olarak incelendiğinde en düşük oranın % 5,82 ile eğitim alanında ve en yüksek oranın ise % 51,22 ile dezenfektan ve maske türünde olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Various health problems and epidemics have occurred in different periods and different dates around the world. Covid 19, which showed its effect in the previous year regarding the epidemics, has shown its effect as the most important problem affecting individuals and countries as of its emergence. In order to reduce the effect of the epidemic, various measures have been taken within the scope of OHS in the working areas, as in many areas. Many basic measures such as education, mask and distance have taken their place among the covid 19 measures taken by individuals and businesses. Education aims to develop people's skills and learn new information, but also enables people to be successful in society and business life. Individuals are subject to training not only in schools but also in work environments. Trainings on Covid 19 are among the awareness activities taken by businesses. In this study, it is aimed to determine the preventive actions within the framework of OHS and the volumetric position of the training activities in these actions taken by the businesses that serve as shopping malls to the community. In this context, the covid 19 measures and financial dimensions taken during the 24-month review period in a shopping mall in Istanbul were examined. In the study, a document review, which can be used in quantitative and qualitative research methods, was carried out. Within the scope of the document review, the examination of the invoices related to Covid 19 was carried out at a confidence level of 82.76% according to the evaluation criteria. As a result of the research, when the OHS measures taken in the shopping mall within the scope of Covid 19 were examined in general, it was determined that the lowest rate was in the field of education with 5.82% and the highest rate was in the disinfectant and mask type with 51.22%.

Keywords