PAZARLAMA 4.0 SÜRECİNDE GASTRONİMİ TURİZMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE SONUÇLARININ GENEL OLARAK DEĞERLENDİRMESİ

Author:

Year-Number: 2023-62
Number of pages: 346-366
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşamın her noktasını kolaylaştıran sürekli değişim ve gelişim gösteren en önemli faktör teknolojidir. Üretim, Ulaşım, Ekonomi, Sağlık, Eğitim, Güvenlik, Hizmet, Gıda ve daha birçok sektördeki işletmeler kendi faaliyet konusunu ilgilendiren teknolojiye ilgi gösterirler. Her türlü faaliyetlerini duyurmak ve ürünlerini tüm dünyaya pazarlayabilmek için Pazarlama 4.0 süreci içinde yer almaktadırlar. Pazarlama 4.0 şeklinde isimlendirilen dijital pazarlama, bilgisayar yazılım ve donanımla birlikte artık sistemin en önemli dinamiği hale gelen internet sanal ulaşım kombinasyonudur. Günümüz müşterisinin klasik olan tatil anlayışı bilişsel farkındalıklarıyla doğa ve kültür içerikli tatile evrilmektedir. Bu kültürel farklılıklardan biri de gastronomidir. Gıdaların kişilerin göz zevkine ve damak tadına hitap edebilecek şekilde düzenlenme sanatına gastronomi denir. Ancak bu düzenleme yapılırken hijyen ve sanitasyon kuralları çevresinde yapılması gerekliliği göz ardı edilmemelidir. Günümüzde her geçen gün yaygınlaşmaya başlayan gastronomi turizmi kültür turizmi kapsamında popüler hale gelerek coğrafik yapı içerisinde bazı illerin, bazı bölgelerin öne çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle yöresel ürünlerle, farklı lezzet sunumlarıyla, gıdaların hazırlanması, pişirme ve sunum şekilleriyle dikkat çekicidirler . Bunlarda genel olarak bölgesel pazarın hareketliliğine ve ekonomik anlamda da kalkınmaya neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Literatür taraması yapılarak genel olarak pazarlama ve gastronomi ilişkisini incelemektir. Bu kapsamda; pazarlama 4.0, gastronomi, gastronomi turizmi, gastronomi turizminin gelişimine etki faktörlerini açıklamaktır. Bunlarla birlikte gastronomi kavramlarının neler olduğu konusunda yöresel işletmelere ve iş görenlerini bilgilendirme de amaçlanmıştır. Bu bilgilerle sağlayabilecekleri avantajları, bölgesel turizm hareketliliğinin ekonomik getirilerinin neler olabileceğinin önemi vurgulanarak literatüre katkı ve gelecek çalışmalara öncülük yapılması amaçlanmıştır.

 

Keywords

Abstract

The most important factor that constantly changes and develops, which facilitates every aspect of life, is technology. Businesses in production, transportation, economy, health, education, security, service, food and many other sectors show interest in technology that concerns their field of activity. They take part in the Marketing 4.0 process in order to announce all kinds of activities and market their products to the entire world. Digital marketing, called Marketing 4.0, is a combination of computer software and hardware, and the internet, which has now become the most important dynamic of the system. The classical holiday understanding of today’s customers develops into a nature and cultural holiday with their cognitive awareness. One of these cultural differences is gastronomy. The art of arranging foods in a way that appeals to the eye and palate of people is called gastronomy. However, the necessity of making this arrangement around the rules of hygiene and sanitation should not be ignored. Today, gastronomic tourism, which is becoming more and more widespread day by day, has become popular within cultural tourism, causing some provinces and some regions to come to the fore in the geographical structure. They are striking with their local products, different flavor presentations, preparation, cooking and presentation of foods. These can cause the mobility of the regional market and economic development. The aim of this study; It is to examine the relationship between marketing and gastronomy by making a literature review. In this context; marketing 4.0, gastronomy, gastronomy tourism, to explain the factors affecting the development of gastronomic tourism. Besides these, they also aimed it to inform local businesses and their employees about what the concepts of gastronomy are. I aim it to contribute to the literature and lead future studies by emphasizing the advantages they can provide with this information and the importance of the economic returns of regional tourism mobility.

Keywords