İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE EĞİTİM ÖĞRETİMİN ÇALIŞAN İLETİŞİMİNDE KONUMU

Author:

Year-Number: 2023-62
Number of pages: 565-578
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın doğumundan itibaren bulunduğu aile, çevre ve ilerleyen yaşlarında eğitimi ve öğretim süreçleri bulunmaktadır. Eğitim öğretim ile bireyin kişisel özellikleri yanı sıra çevresel iletişiminin de gelişimi söz konusudur. İletişim, bireylerin yaşamlarında anlamın ve başarılı ilişkilerin anahtarıdır. Bireyler sosyalleşme nedeniyle günlük yaşamda birbirleriyle etkileşime girebildikleri için bu davranış iş ortamlarına da yansımaktadır. Günlük hayatın yanı sıra, insanların çalışma ortamında iletişim kurma, ilişki geliştirme ve öğrenme çabaları sosyal süreçte çok önemli bir rol oynamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği (İSG), genel olarak, bireylerin çalışma ortamlarında eğitiminin sağlanması, sağlığını ve iyilik halini olumsuz etkileyebilecek olgu ve durumların önlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Bu yönüyle bireylerin hayatını koruyan bir işlev içermektedir. Bu çalışmada, eğitim ve öğretim kavramları ile iletişimin işletmelerde İSG faaliyetleri kapsamında konumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Litertürde eğitim-öğretim ve iletişim kavramlarına yönelik gerçekleştirilen İSG kapsamlı ulusal ve uluslararası araştırmalar incelenmiştir. İnceleme sonucuna göre, çalışma ortamlarında çalışanların uyumu, oryantasyonu ve geliştirilmesinde eğitim ve iletişim boyutlarıyla İSG’nin benzer ve kapsar özellik taşıdığını söylemek mümkündür.

Keywords

Abstract

There are education and training processes in the family, environment and later years of the human being since birth. With education and training, the development of environmental communication as well as the individual's personal characteristics is in question. Communication is the key to meaning and successful relationships in individuals' lives. Since individuals can interact with each other in daily life due to socialization, this behavior is also reflected in work environments. In addition to daily life, people's efforts to communicate, develop relationships and learn in the work environment play a very important role in the social process. Occupational health and safety (OHS) generally carries out the activities of providing education of individuals in working environments, preventing and evaluating cases and situations that may adversely affect their health and well-being. In this respect, it includes a function that protects the lives of individuals. In this study, it is aimed to determine the position of education and training concepts and communication within the scope of OHS activities in enterprises. OHS comprehensive national and international studies on the concepts of education and communication in the literature have been examined. According to the results of the examination, it is possible to say that OHS has a similar and comprehensive feature in terms of training and communication dimensions in the harmony, orientation and development of employees in work environments.

Keywords