REKLAMA “İMZA” ATANLAR: TÜRKİYE’DE 1929-1944 YILLARI ARASINDA YAYINLANAN GAZETE REKLAMLARINI TASARLAYANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2023-63
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-17 00:24:58.0
Language : Türkçe
Konu : Reklamcılık
Number of pages: 166-192
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de ilk reklam ajanslarının kurulmaya başlandığı 1940’lı yılların ortalarına kadar reklamlar, hattat, klişeci, karikatürist, ressam gibi grafik tasarım alanında üretim yapan zanaatkârlar ve sanatçılar tarafından tasarlanmıştır. Bu dönemdeki reklamları tasarlayan grafik tasarımcılar, sanat eserlerindeki esere imza atma geleneğini sürdürmüş, Türk reklamcılığının ve grafik tasarım kültürünün gelişimine katkı sunmuşlardır. Bu araştırma, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel olarak birçok yeniliğin ortaya çıktığı 1929-1944 yılları arasındaki dönemde gazetelerde yayınlanan reklamları, bu reklamların tasarımlarını üreten grafik tasarımcılar perspektifinden ele almaktadır. Ulusal düzeyde günlük olarak yayımlanan 5724 gazete sayısından elde edilen 7871 adet reklamın içerik analiziyle ele alındığı çalışmada tespit edilen 214 farklı imzanın reklamlarda nasıl yer aldığı, yıllara göre dağılımı, yoğunlaştığı sektörler ve reklamverenlerin ilgisi ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Until the mid-1940s, when the first advertising agencies were started to be established in Türkiye, advertisements were designed by craftspeople and artists who produced graphic designs such as calligraphers, stereotyping professionals, cartoonists, and painters. The graphic designers of this period continued the tradition of signing their artworks, contributing to the development of Turkish advertising and graphic design culture. This study reviews the newspaper advertisements published between 1929 and 1944, when many social, political, economic, and cultural innovations emerged in the Republic of Türkiye, from the viewpoint of graphic designers who produced those designs. In the study, 7871 advertisements obtained from 5724 national newspaper issues, published daily, were examined through content analysis and it was revealed that 214 different signatures were used in these advertisements. This study set forths how these signatures were used in the advertisements, their distribution over the years, on which industries they focused, and the interest of the advertisers.

Keywords