TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DE MAVİ VATAN POLİTİKASI

Author :  

Year-Number: 2023-63
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-17 00:15:47.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 481-509
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğu Akdeniz’de başlayan kıta sahanlığı sorunlarının Mavi Vatan Doktrinine giden süreçte; Başta Türkiye, Yunanistan, KKTC ve GKRY’nin arasındaki kıta sahanlığı ve MEB anlaşmazlığı evrilerek daha sonra küresel bir sorun teşkil eder hale gelmesini konu alan bu çalışmada; Doğu Akdeniz’deki sorunların 2001’de başlayan Türkiye ve Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı anlaşmazlığı ve ardından GKRY’nin, Türkiye ve KKTC adına olumsuz olarak gelişmesine vesile olacak hamlelerde bulunması, Mavi Vatan Doktrininin ete kemiğe bürünmesi için ivme kazandırmıştır. 2003’de GKRY ile Mısır arasında imzalanan kıta sahanlığı anlaşması ve bunun ardından 2007’de GKRY ve Lübnan arasındaki kıta sahanlığı ve 2010’da GKRY ile İsrail arasında imzalanan kıta sahanlığı anlaşması, Türkiye’nin artık Doğu Akdeniz’e el atması gerektiği düşünülerek politikasını Doğu Akdeniz’de hissettirmek adına şekillendirme yoluna gitmiştir. GKRY’nin küresel şirketlere doğal gaz ve petrol arama ruhsat vermiş ve ardından İsrail ile askeri tatbikatlar yapmıştır. AB’ye göre Kıbrıs adasını tek başına temsil eden GKRY Avrupa’nın desteğinden faydalanarak Türkiye’nin hakkı olduğu kıta sahanlığını ihlal etmesi ve Sevilla haritasını meşrulaştırma politikası gütmesi ardından, bir tehdit teşkil ettiği düşüncesine kapılan, Türkiye ise 2016’da Mavi Vatan ve Denizkurdu tatbikatı yapmıştır. Ardından Türkiye gambot politikasını uygulamış, sondaj ve sismik araştırma gemileriyle Türkiye’nin kendinde hak gördüğü alanda NAVTEX ilan etmiştir. Türkiye ardından Libya ile 2019’da kıta sahanlığı anlaşması yapmıştır. Daha sonra Yunanistan Mısır ile kıta sahanlığı anlaşması yapması ve Fransa’nın Yunanistan’a Uçak Gemisi göndermesi Doğu Akdeniz’de suların kızışmasına sebep olmuştur. Bu doğrultuda ilerlendiğinde Doğu Akdeniz’de şekillenmeyen bir durumla karşı karşıya kalınmıştır. Ve sıcak savaş tehlikesini de kapı aralamıştır. Türkiye Mavi Vatan Doktrininde sadece Doğu Akdeniz’de değil; Ege Denizi’ndeki sorunlar da ele alınıp, Mavi Vatan Doktrinine giden süreç ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

In the process leading to the Blue Homeland Doctrine of the continental shelf problems that started in the Eastern Mediterranean; In particular Turkey, Greece and continental shelf dispute between the TRNC and GASC and the Ministry of Education would constitute a global problem later evolved to become the subject of study in this area; continental shelf between the problems in the eastern Mediterranean in 2001, starting in Turkey and Greece dispute and then to engage in moves that will be instrumental in the development negatively on behalf of GASC Turkey and the TRNC have given impetus to take on the flesh of the Blue Homeland Doctrine. In 2003, after the continental shelf agreement and it was signed between Egypt and GCA continental shelf between GCA and Lebanon in 2007 and the continental shelf agreement signed between Israel and GCA in 2010, Turkey decide to consider that must take hands to the East, Mediterranean East It has gone into shaping to make it feel in the Mediterranean. GASC granted natural gas and oil exploration licenses to global companies and then conducted military exercises with Israel. EU according to a violation of the continental shelf that Turkey should be allowed to take advantage of the support of GCA representing alone the island of Cyprus, Europe, and then to pursue the legitimization policy map Seville, the doors to the idea that not constitute a threat, Turkey The 2016 Blue Homeland and Marine would exercise has done. Then Turkey has applied the gunboat policy in the area of ​​drilling and seismic research vessel on Turkey's self-declared eligible by the NAVTEX. Turkey has followed the continental shelf agreement with Libya in 2019. Later, Greece signed a continental shelf agreement with Egypt and France's sending Aircraft Carriers to Greece caused the waters to get hot in the Eastern Mediterranean. When proceeding in this direction, a situation that was not shaped in the Eastern Mediterranean was encountered. And the door has opened the danger of hot war. Blue Homeland Doctrine not only in Turkey in the eastern Mediterranean; and the problems in the Aegean Sea were also discussed. the process leading to the Blue Homeland Doctrine has been discussed

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics