MUSTAFA MUHARREM'İN ŞİİRLERİNDE KUŞATILMIŞLIK İTKİSİNDE ŞEHİR / ŞEHİR İNSANLARI

Author:

Year-Number: 2023-63
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-26 12:13:21.0
Language : Türkçe
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 527-536
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan ve mekân ikliminde yeryüzüne ve gökyüzüne yayılan şehirler genişledikçe içinde barınanı ruhsal bakımdan daraltan bir olguya dönüşmektedir. Modernitenin örgütlediği yaşam alanları olan şehirler şartlandırılmış bireylere kendiliğinden vazgeçmesi karşılığında yer açmaktadır. Aksi istikamette estetik duyuşa sahip şairlerin mana arayışında bu yapay yaşam örgütlemesine yönelik olumsuz tavrı şiirlerde kendini hissettirir. Eğitimci bir şair olan Mustafa Muharrem Tüfekçi de şehir ve şehir insanlarına dair özgün imgeleri ile huzursuzluğu, yalnızlaşmayı ve kendine yabancılaşmayı vurgular. Tarihin kuşanan ve kuşatan medeniyet anlayışından sessiz bir kuşatma ile şehirleri bireylerin üzerine salan moderniteye tepki mevcuttur. Bireyi başlangıçtaki saflığına ulaştıracak çözümle tabiata davet eder. Yoğun imge dünyasında manayı sezgilere ve çağrışıma bırakan şair, şiirlerini şehirlerin ve modernitenin sunduğu basmakalıp anlayıştan sıyrılabilmiş sezgisel duyumsamaya açık okuyucuya sunar.

 

Keywords

Abstract

As the cities spread to the earth and sky in the climate of human and space expand, it turns into a phenomenon that spiritually narrows the shelter. Cities, which are living spaces organized by modernity, make room for conditioned individuals in exchange for their spontaneous renunciation. The negative attitude of poets who have aesthetic sense in the opposite direction towards this artificial life organization in their search for meaning makes itself felt in poems. Mustafa Muharrem Tüfekçi, an educational poet, also emphasizes the unrest, loneliness and alienation with her original images of the city and its people. There is a reaction from the understanding of civilization that is besieging and besieging history to modernity, which unleashes cities on individuals with a silent siege. It invites the individual to nature with a solution that will bring him to his original purity. Leaving the meaning to intuition and association in the world of intense imagery, the poet presents his poems to the intuitive reader who can get rid of the stereotypical understanding offered by cities and modernity.

Keywords