TÜRK ÇALGI YAPIMCILIĞINDA KEMAN YAPIMI ve BU ALANDA GERÇEKLEŞEN ULUSLARARASI ETKİNLİKLER

Author :  

Year-Number: 2023-63
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-17 00:35:02.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 374-383
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keman yapım sanatının ülkemizdeki gelişimine bakıldığında Cumhuriyet sonrası müzik politikalarının etkisi olduğu görülür. Bu dönemde sanat kurumlarının ihtiyaç duyduğu çalgıların üretilmesi amacı ile Ankara’da kurulan çalgı yapım okulundan mezun olan öğrencilerin bir bölümü keman yapımı üzerine yoğunlaşmış ve bu alanda uluslararası örneklerine uygun eserler üretmeye başlamışlardır. İlerleyen yıllarda yeni çalgı yapım okullarının/bölümlerinin açılması ile, 90’lı yıllara kadar bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki keman yapımcılarına yeni isimler eklenmeye başlanmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise keman yapımı alanında nitelikli bilgi ihtiyacı açığa çıkmıştır. Bunun bir neticesi olarak da uluslararası katılımlı atölye çalışmalarının düzenlenmeye başlandığı görülür. Başta üniversitelerin olmak üzere, vakıf ve özel kuruluşların desteği ile düzenlendiği görülen bu etkinlikler sadece keman yapım sanatı alanında farkındalığı arttırmakla kalmamış, ortaya konan eserlerin kalitesinin de artmasında rol oynamıştır.

Keywords

Abstract

When we observe the development of violin making art in our country, we see the effects of post-Republican music policies. In this period, an instrument making school was established in Ankara with the aim of producing instruments that art institutions needed. some of the graduates of this school focused on violin making and started producing works that are compatible with international standards in this field. In the following years, with the opening of new instrument-making schools/departments, new names were added to the number of violin makers which was not more than a handful until the 1990s. By the 2000s, the need for qualified knowledge in the field of violin making has emerged. As a result, workshops with international participants began to appear. These events, which have been organized with the support of foundations, private institutions and especially universities, have not only increased awareness in the field of violin making art but also played a role in improving the quality of the works produced.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics