KUZEY AFRIKA KÂDİRİYYE TARİKATINDA UYGULANAN KÂDİRİYYE VİRDİ

Author:

Year-Number: 2023-63
Number of pages: 553-568
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her tarikatın kendine münhasır evrâdı bulunmaktadır. Bunların uzunluğu ve tekrar etme adedi farklıdır. Hatta bu farklılıklar aynı tarikatın kolları arasında dahi söz konusu olabilir. Tam zıddı olarak bir tarikatın evradının yer aldığı evrâd kitabında, diğer bazı tarikat önderlerinin dua ve hiziplerini de görmek mümkündür. Yapılan uygulamaların tümü cehrî ve hafî zikir olarak iki ana kısımda incelenir. Başlangıcı Hz. Ali’ye dayanan Cehrî virdi uygulayanların başında Kâdiriyye tarikatı gelmektedir. Kâdirilikte münferit olarak tüm  letâifleri kullanarak zikir yapıldığı gibi toplu halde Cehrî zikrin yapılması da uygun görülmüştür. Bu çalışmanın yapılmasındaki ana husus Kuzey Afrika Kâdiriyye tarikatında icrâ edilen münferit ve toplu zikirlerin uyugulanışı ve tarihi süreç içerisinde yapılan değişikliklerin incelenmesidir. Özellikle Şeyh Abdülkerim el-Muğîlî tarafından yapılan değişiklik ve Sîdî Muhtar b. Ahmed el-Küntî tarafından yapılan bir kısım eklemeler yaparak yeniden yapılandırdığı evrad tetkik edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

Each sect has its own special stage. The length and number of repetitions of these are different. Even these differences can be seen between each other of the same sect. On the contrary, it is possible to see the prayer and society of some other sect leaders in the book where the document of a sect is included. All of the studies are examined in two main parts as public and secret dhikr. The Qadiriyya sect comes first among those who practice the public chant, the beginning of which is based on Caliph Ali. In the Qadiriyya sect, it is performed in collective dhikrs, except for the dhikr made by a person alone using all the letaifs. The main aspect of this study is the observance of individual and collective dhikr performed in the North African Qadiriyya sect and the study of changes made in the historical process. In particular, the documentation has been re-examined by making changes made by Sheikh Abdul Karim al-Mughili and some additions made by Sidi Mukhtar b. Ahmad al-Kunti

Keywords