EBİRD VERİLERİNİN İNCELENMESİ YOLU İLE TÜRKİYE’DE KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2023-63
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-26 23:23:25.0
Language : Türkçe
Konu : Fiziki Coğrafya
Number of pages: 537-552
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kuşların gözlemlenip bu gözlemlere dayalı olarak kuşların tanımlanması ve kayıt altına alınmasına dayalı bir faaliyet olan kuş gözlemciliği günümüzde oldukça yüksek sayıda insanı cezbeden bir özel ilgi alanı haline gelmiştir. Doğal ortamın en dikkat çekici unsurlarından birini meydana getiren kuşlar uçma yetenekleri, güzel ve farklı görüntüleri ile çoğu insan tarafından ilgi çekici olarak bulunmaktadır. Bütün bu ilgilerin sonucunda bu kuşların insanlar tarafından tanınması, onların özelliklerinin bilinmesi bir aktivite olarak karşımıza çıkabilmektedir. Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak, kuş gözlemcilerinin tuttuğu kâğıt listelerin yerini internet tabanlı kayıt siteleri almaktadır. Böylelikle yapılan işler geniş kesimlere ulaşarak bir bilgi paylaşımı olmaktadır, bu da bilim insanlarınca toplanması oldukça zor olan birtakım verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Dünya üzerinde en yüksek sayıda kuş gözlemcisinin üye olduğu internet tabanlı gözlem topluluğu olan Ebird kuş gözlemciliği ile ilgili bilgilerin en kolay derlenebileceği ortamlardan biridir. Bu çalışma ile Ebird açık verileri kullanılarak Türkiye’deki kuş gözlemciliği faaliyetlerinin coğrafi açılardan değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Birdwatching, which is an activity based on the observation of birds and the identification and recording of birds based on these observations, has become an area of special interest that attracts a very high number of people today. Birds, which constitute one of the most remarkable elements of the natural environment, are interesting to most people with their flying abilities, beautiful and different images. As a result of all these interests, recognizing these birds by people and knowing their characteristics can appear to be an activity. Nowadays, due to technological developments, the paper lists kept by birdwatchers are being replaced by internet-based recording sites. In this way, the work done reaches a wide audience and information is shared, which enables scientists to obtain some data that is very difficult to collect. Ebird, which is an internet-based observation community with the highest number of birdwatchers in the world, is one of the easiest environments where information on birdwatching can be compiled. This study aims to evaluate birdwatching activities in Turkey from a geographical perspective by using Ebird open data.

Keywords