I. DÜNYA SAVAŞI’NA GİDEN YOL VE DİPLOMASİ GELİŞİMİNE ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2023-63
Number of pages: 569-578
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birinci Dünya Savaşı’nın çıkış nedenlerinin, sömürgecilik, milliyetçilik, silahlanma gibi olayların daha sonra, devletlerin kendi aralarındaki sorunlarını çıkaran bu savaşın, daha sonraki yüz yılları etkileyecek olan diplomasinin gelişmesine ve daha sonra yeni kavramların ortaya atılacağı ve artık devletleri yönetenlerin değil, toplumlarında önemli ölçüte ilgilendirdiği bir mesele haline gelecektir. Haliyle uluslararası ilişkiler disiplininde yeni metotlar keşfedilip uygulanacaktır. Alışılagelmiş devlet diplomasisi evrimleşip daha şeffaf ve daha etkili bir statüye yerleşmiştir.

 

 

Keywords

Abstract

The reasons for the outbreak of the First World War, colonialism, nationalism, armament, etc., this war, which later caused the problems between the states, the development of diplomacy that would affect the next centuries, and that new concepts would be introduced later, and it was no longer important for those who ruled the states, but for their societies. will become an issue. As a result, new methods will be discovered and applied in the discipline of international relations. Conventional state diplomacy has evolved into a more transparent and more effective status.

Keywords