YETİŞKİNLER EĞİTİM YERİ OLARAK CEMEVLERİ VE KURUMSAL BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI

Author:

Year-Number: 2023-63
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-17 00:39:50.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 82-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir ülkede toplumun önemli bir kesimini yetişkin bireyler oluşturur. Yetişkinler eğitimi farklı yerlerde ve kurumlarda yapılmaktadır. Cem evleri, inanç ve kültür merkezi olma yanında yetişkinler eğitimi verilen yerler olarak görülmektedir. Bu çalışmada, Alevi-Bektaşi inancına mensup yetişkin bireylerine cem evlerinin sağladığı eğitim ele alınmıştır. Bu eğitimin etkili olabilmesi için cem evlerinin kurumsal bir yapıya kavuşturulması önem taşımaktadır. Cem evlerinin kültür bakanlığına bağlanması gündeme gelmiş ve bu konuda kanuni bir düzenleme yapılmıştır. Araştırma konusunun, kamu ve eğitim yönetimi, yetişkinler eğitimi, din öğretimi, Alevi-Bektaşi kültürüyle ilişkili olması, onu disiplinler arası bir yaklaşımla ele almayı gerektirmektedir. Çalışmada, nitel araştırma desenlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, dinin toplumsal yaşamda önemi, birey-din ilişkisi, Alevi-Bektaşi inancının İslam dini içindeki yeri, laiklik ve demokrasi, cem evlerinin yetişkinler eğitiminde kullanılması ile cem evlerinin kurumsal bir yapıya kavuşturulması başlıkları altında ele alınmıştır. Böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesiyle cem evlerinin yetişkinler eğitiminde etkili kullanılmasına yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In a country, adult individuals constitute an important part of the society. Adult education is provided in different places and institutions. Cemevis are seen as places where adult education is provided in addition to being belief and cultural centers. In this study, the education provided by cemevis to adult members of the Alevi-Bektashi faith is discussed. In order for this education to be effective, it is important that cemevis are institutionalized. It has been brought to the agenda that cem houses should be affiliated to the Ministry of Culture and a legal arrangement has been made in this regard. The fact that the research topic is related to public and educational administration, adult education, religious education and Alevi-Bektashi culture requires an interdisciplinary approach. Document analysis method, one of the qualitative research designs, was used in the study. The research is discussed under the headings of the importance of religion in social life, the relationship between the individual and religion, the place of Alevi-Bektashi belief in Islam, secularism and democracy, the use of cemevis in adult education and the institutionalization of cemevis. With the realization of such an application, some suggestions have been made for the effective use of cemevis in adult education.

Keywords