TRT REPERTUARINDA YER ALAN ISPARTA TÜRKÜLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER VE MÜZİK UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-63
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-26 23:50:27.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 124-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada TRT repertuarında yer alan 50 Isparta türküsü çeşitli değişkenler ve müzik unsurları bakımından incelenmiştir. Araştırmada, TRT Türk Halk Müziği repertuvarında yer alan Isparta türküleri tarama (survey) modeli kullanılarak tespit edilmiştir. Isparta türkülerinin makam dizileri, usûl zenginliklerini, türkülerin konularını, derleyenlerini ve notaya alanları ve türkülerin karar sesleri mevzularında kapsamlı bir çalışma olması bakımından önem arz etmektedir. İncelenen 50 türkü içerisinde en fazla kullanılan makam dizisi Hüseyni ve en fazla kullanılan usul 9/8’liktir. Konuları bakımından ele alındığında ise ülkemizdeki tüm yöre türkülerinde olduğu gibi aşk ve sevda teması ilk sırada yer almaktadır. Isparta türkülerinin en fazla Ankara Devlet Konservatuarı ve Muzaffer Sarısözen tarafından derlenmiş oluğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, 50 Isparta folk songs in the TRT repertoire were examined in terms of various variables and musical elements. In the research, Isparta folk songs in the TRT Turkish Folk Music repertoire were determined using the survey model. The makam scales of Isparta folk songs are important in terms of being a comprehensive study on the richness of the method, the subjects, the compilers and the note takers of the folk songs, and the  tones of the folk songs. Among the 50 folk songs examined, the most used maqam sequence is Hüseyni and the most used tempo is 9/8. When considered in terms of their subjects, the theme of love and infatuation is in the first place, as in all local folk songs in our country. It was determined that Isparta folk songs were mostly compiled by Ankara State Conservatory and Muzaffer Sarısözen.

Keywords