VAROLUŞÇU TERAPİ VE DUYGU ODAKLI TERAPİ TANIM VE KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-05 16:37:23.0
Language : Türkçe
Konu : Klinik Psikoloji
Number of pages: 667-675
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Duygu odaklı terapi; varoluşçu terapi uygulamalarını içeren bir yaşantısal ve güncel bir terapi yöntemidir. Duygu odaklı terapinin gelişmesinde geleneksel olan varoluşçu terapinin etkileri yadsınamayacak kadar çoktur. Varoluşçu Terapinin temel kaynağı; varoluşçu felsefeden ve bununla beraber fenomenolojiyi ve varoluşu inceleyen çeşitli çalışmalardan gelmektedir. Duygu odaklı terapi kuramcıları ise terapinin merkezine duyguları yerleştirerek duyguların terapi sürecinde itici bir güç olarak kullanılmasını sağlamıştır. Varoluşçu terapi insan doğasına olan bakış açısıyla duygu odaklı terapiyi önemli düzeyde etkilemiştir. Fakat varoluşçu terapi çoğunlukla bireylerin hedefleri, hayalleri ya da gelecekleri ile ilgilenirken duygu odaklı terapi şu an ile ilgilenmektedir. Varoluşçu terapi ve Duygu odaklı terapi arasında benzerlikler olduğu kadar çeşitli farklılıklarda bulunmaktadır. Bu sebeple bir derleme çalışması olan bu çalışmada, varoluşçu terapi ve duygu odaklı terapi kuramlarının tanımlaması ve karşılaştırılması yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Emotion-focused therapy; It is an experiential and up-to-date therapy method that includes existential therapy practices. The effects of traditional existential therapy in the development of emotion-focused therapy are undeniable. The main source of Existential Therapy; It comes from existential philosophy, and with it various studies that examine phenomenology and existence. Emotion-focused therapy theorists, on the other hand, placed emotions at the center of therapy and ensured that emotions were used as a driving force in the therapy process. Existential therapy significantly influenced emotion-focused therapy with its perspective on human nature. However, while existential therapy is mostly concerned with the goals, dreams, or future of individuals, emotion-focused therapy is concerned with the present. There are many differences as well as similarities between existential therapy and emotion-focused therapy. For this reason, in this study, which is a compilation study, the definition and comparison of existential therapy and emotion-focused therapy theories were made.

Keywords