KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI VE BİR UYGULAMANIN ANALİTİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-05 16:51:54.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanayi Devriminden sonra köklü değişimlere uğrayan Sosyal Sorumluluk kavramı, insanlık tarihinde çok eskilere dayanır. Kurumların toplumsal oluşumlara karşı hassasiyetine bağlı olarak gelişen bir kavram olan sorumluluk kavramı, sosyal sorumlulukla başlayıp kurumsal sosyal sorumlulukla devam eden ve gelişen bir kavram olmuştur. Her sektörden çeşitli kurumlar günümüz koşullarında sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedirler. Kurumların sosyal sorumluluk alanlarından biri olan eğitim alanındaki yükseköğrenim kurumları da topluma hizmetin bir parçası olarak sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir. Ya da farklı kurumlar tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerine destek olmaktadırlar.Türkiye’de son yıllarda sayıları hızla artan Vakıf Üniversitelerinde hem kurumsal itibar için hem de topluma hizmetin bir gereği olarak sosyal sorumluluk projeleri yürütülmektedir. Türkiye’de yükseköğrenim alanındaki Vakıf Üniversitelerinin sosyal sorumluluk anlayışlarını var olan sosyal sorumluluk modelleri çerçevesinde ortaya koyabilmek adına Koç Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi sosyal sorumluluk projeleri ve anlayışları bu çalışma kapsamında incelenmiştir.

Keywords

Abstract

 The social responsibility concept went back on a long way in the human history comes up with changeovers which show up after the Industrial Revolution. The concept of responsibility, which develops depending on the sensitivity of institutions to social formations has become a concept that starts with social responsibility and continues with corporate social responsibility. The various institutions in every sector carry out social responsibility projects in today's conditions. The higher education institutions operating in the field of education, which is one of the social responsibility areas of the institutions, carry out social responsibility projects as a part of the service to the society or support / contribute to the social responsibility projects carried out by different institutions.The Foundation Universities which rapidly increase their number in Turkey in recent years has realized both for corporate reputation and social responsibility projects as a requirement of service to the community. Koc University and Istanbul Aydin University have been examined within the scope of the study about social responsibility projects and understandings in order to reveal the social responsibility understandings of Foundation Universities which operate in higher education field in Turkey within the frame works of existing social responsibility models. In order to carry out the study, the projects carried out by taking into consideration the social responsibility understandings in the written strategic plans of both universities were analyzed and interviews were done with related people.

Keywords