KUMAR BAĞIMLILIĞI OLAN BİREYLERİN KUMAR OYNAMA DAVRANIŞININ SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2023-65
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-27 17:56:27.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 606-620
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kumar oynama davranışı genel anlamda bireyin değerli gördüğü herhangi maddi içerikli nesneyi vermesi karşılığında yüksek kazanç getirisi olabilme şansı düşüncesi ile kendini riske atma davranışını nitelendirmektedir. Türk Ceza Kanununda “kazanç uğruna oynanan kar veya zararı şans temelli oyun’’ olarak tanımlanmaktadır. İnsan tarihi incelendiğinde kumar çok eskiye dayandığı görülmektedir. Gençlerde kumar oynama davranışı yaygınlığı daha sık olduğu belirtilmektedir. Birlikte yaşayanlarda daha az kumar oynama problemi yaşandığı görülmektedir. Kumar oynama bozukluğu erkek bireylerde daha sık olduğu bilinmektedir. Bunun dışında sorunlu kumar oynama faaliyeti sigara, alkol bağımlılığı, cinsiyet, madde kullanımı, dikkat eksiliği, hiperaktivite ve depresif hastalıklarla ilişkisi olduğu tespit edilmektedir. Kumar bağımlılığı olanların yaşadıkları güçlükler araştırıldığında kişilerarası ilişkileri de sorun yaşadığı öz kıyım girişimlerinde bulunduğu söylenmektedir. Kumarın bireye ve topluma zararları göz önüne alınması ve toplumun bilinçlendirilmesinin büyük önemi bulunmaktadır. Derleme çalışmasında kumar bağımlığında sosyodemografik özellikler açısından derlenmesi amaçlanmaktadır. Bu derleme çalışmasında güncel çalışmalara yer verilmesi ve konu hakkında literatüre katkı sağlanması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Gambling behavior in general terms characterizes the behavior of risking oneself with the idea of a chance to have a high profit return in exchange for giving any material object that an individual considers valuable. In the Turkish Penal Code, ‘‘profit or loss played for the sake of profit is defined as a game based on chance". When human history is examined, it is seen that gambling dates back to a very old time. It is stated that the prevalence of gambling behavior in young people is more frequent. It is observed that those who live together have fewer gambling problems. It is known that gambling disorder is more common in male individuals. In addition, problem gambling activity is found to be associated with smoking, alcohol addiction, sex, substance use, attention deficit hyperactivity disorder and depressive disorders. When the difficulties experienced by those with gambling addiction are investigated, it is said that they also have problems with interpersonal relationships and make attempts at self-slaughter. It is of great importance to take into account the harms of gambling to the individual and society and to raise the awareness of society. In the review study, it is aimed to compile in terms of sociodemographic characteristics of gambling addiction. In this review study, it is recommended to include current studies and contribute to the literature on the subject.

Keywords