OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUĞUN TEDAVİSİNDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Author :  

Year-Number: 2023-65
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-24 15:00:33.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 336-347
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Obsesif kompulsif bozukluk, tekrarlayan düşüncelerin ve bu düşüncelerin neden olduğu kaygıdan kaçınmak için tekrarlanan davranışların gözlendiği bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Bu durum, kişilerin günlük yaşamlarındaki işlevselliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bozuklukla sıklıkla karşılaşılmasına rağmen tedaviye başvurma genellikle uzun zaman alabilmektedir. Tedavi sürecinde farklı yaklaşımlar ve teknikler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan bilişsel davranışçı terapi, düşünce, duygu ve davranış arasındaki ilişkiye vurgu yaparak obsesyon ve kompulsiyonları azaltmayı hedeflemektedir. Bilişsel davranışçı terapi, bilişleri ve davranışları değiştirerek obsesif kompulsif bozukluğun semptomlarının üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Bilimsel araştırmalar, obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde en etkili yaklaşımın bilişsel davranışçı terapi olduğunu doğrulamaktadır. Bu nedenle, bu çalışma obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde bilişsel davranışçı terapi yaklaşımının önemini ve etkinliğini derinlemesine incelemeyi amaçlayan bir derleme makalesidir.

Keywords

Abstract

Obsessive-compulsive disorder is a psychiatric disorder in which recurrent thoughts and repeated behaviors are observed to avoid the anxiety caused by these thoughts. This condition negatively affects people's functionality in their daily lives. Although this disorder is frequently encountered, it can often take a long time to seek treatment. Different approaches and techniques are applied in the treatment process. One of these methods, cognitive behavioral therapy, aims to reduce obsessions and compulsions by emphasizing the relationship between thoughts, feelings and behaviors. Cognitive behavioral therapy aims to overcome the symptoms of obsessive-compulsive disorder by changing cognitions and behaviors. Scientific research confirms that cognitive behavioral therapy is the most effective approach in the treatment of obsessive-compulsive disorder. Therefore, this study is a review article that aims to examine in depth the importance and effectiveness of cognitive behavioral therapy approach in the treatment of obsessive-compulsive disorder.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics