SİBER GÜVENLİKTE BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ BECERİLERİNİN ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2023-65
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-24 15:05:47.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim Bilişim Sistemleri
Number of pages: 67-82
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijitalleşmenin her yerde yaygınlaştığı günümüzün giderek birbirine bağlı dünyasında, siber güvenlik yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Artan sayıda siber tehditle birlikte, bireyler hassas bilgilerini kuruluşlar ise kritik altyapılarını korumada önemli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışma, Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) becerilerinin siber güvenliği artırmadaki rolünü keşfetmeyi amaçlamaktadır. Çalışmamız dijitalleşmiş ülkelerde de gerek cinsiyet gerek yaş açısından BİT yetkinliklerinin farklılaştığını ve özellikle genç neslin siber güvenliğin tesis edilmesinde önemli bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, siber güvenlik ve BİT becerileri konusunda artan bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan çalışmamızda ortaya çıkabilecek tehditlerin bir adım önünde olmak için sürekli beceri geliştirme ve eğitimin önemi vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

In today's digitally pervasive, increasingly interconnected world, cyber security has become an integral part of our lives. Individuals and organizations face significant challenges in protecting their sensitive data and infrastructure as the number of cyber threats increases. The purpose of this study is to investigate the impact of Information and Communication Technology (ICT) skills on cyber security. In digitalized nations, our research reveals that ICT competencies vary by both gender and age, with the younger generation playing a crucial role in establishing cyber security. In our study, which aims to contribute to the growing body of knowledge on cyber security and ICT skills, we have emphasized the significance of continuous skill development and training to stay one step ahead of potential threats.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics