AKADEMİK MUTFAK EĞİTİMİ ALAN Z KUŞAĞININ MENTÖRLÜK ALGISI

Author :  

Year-Number: 2023-65
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-24 15:34:14.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 418-428
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Akademik Mutfak Eğitimi Alan Z Kuşağının Mentörlük Algısı” adlı bu çalışma, 1999 ile 2010 yılları arasında doğmuş olup, şu anda aktif olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerin Turizm Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi veya Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde aktif olarak akademik eğitim alan öğrencilerin mentörlük algısını ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Ankara ilinde çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde okuyan Z Kuşağı mensubu toplam 470 adet öğrenciye anket yöntemi ile mentörlük ölçeği uygulanmıştır. Her öğrenciye beşli likert ölçeği ile toplam 25 adet soru sorulmuştur. Çalışma sonucunda 1999 ile 2010 yılları arasında doğmuş Z kuşağı gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde aktif olarak okuyan yüksek öğrenim öğrencileri için mentörlük kavramının ne ifade ettiği, mentör tanımı ile menti tanımı arasındaki farkın anlamı, mentörlük algısı ve mentörlük, koçluk ve danışmanlık arasındaki farkların algısı ortaya konulmuştur.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study named “Mentoring Perception of Generation Z Who Gets Culinary Education”; It is to measure the perception of mentoring of students who were born between 1999 and 2010 and currently actively receive academic education in the Department of Gastronomy and Culinary Arts in the Faculty of Tourism, the Faculty of Applied Sciences or the Faculty of Fine Arts, Design and Architecture of universities in the Republic of Turkey. In the study, a mentorship scale was applied to a total of 470 Z Generation students studying in the Gastronomy and Culinary Arts Department of various state and foundation universities in Ankara in the Fall Term of the 2022-2023 Academic Year. A total of 25 questions were asked to each student on a five-point Likert scale. As a result of the study, what the concept of mentoring means for the Z generation students who were born between 1999 and 2010 and who are actively studying in the gastronomy and culinary arts department, the meaning of the difference between the definition of a mentor and the definition of a mentee, the perception of mentoring and the perception of the differences between mentoring, coaching and counseling were revealed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics