VAJINISMUS TANISI ALAN KADINLARDA CINSEL MIT İNANÇLARI VE TEDAVISI

Author :  

Year-Number: 2023-65
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-24 15:36:17.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 160-170
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

''Vajinismus teşhisi konan kadınların cinsel mit inançları ve tedavileri üzerine yapılan çalışmalar, bazı ilişkilerin ortaya konulmasına katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, her kadının deneyimleri ve inançları farklı olabilir; bu nedenle genellemeler yapmak zor olabilir. Elde edilen bulgular, vajinismusun karmaşık bir durum olduğunu ve psikolojik etmenlerle birlikte cinsel mit inançları ve ebeveyn tutumlarının etkisi olduğunu göstermektedir. Ancak, her kadının deneyimleri farklıdır ve bireyler üzerindeki etkisi değişebilir. Bu nedenle, bireysel terapi sürecinde kişinin kendi deneyimlerine ve inançlarına odaklanmak önemlidir. Cinsel mitler, cinsellikle ilgili yanlış inançlar veya yanlış bilgilendirmelerdir. Vajinismus teşhisi konan kadınlarda, cinsel mitlere ilişkin inançların daha yaygın olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, vajinismusun nedenlerini anlamak, kadınların yaşadığı psikolojik sorunları, cinsel mit inançlarını ve tedavi protokollerini ele almak ve bu yöntemleri geliştirmektir. Bu çalışmalar, vajinismusun psikolojik, duygusal ve fiziksel etmenlerini incelemeyi amaçlar.''

Keywords

Abstract

"Studies conducted on the sexual myth beliefs and treatments of women diagnosed with vaginismus contribute to the establishment of some relationships. However, each woman's experiences and beliefs may be different, so it can be difficult to make generalizations. The findings obtained show that vaginismus is a complex condition and that along with psychological factors, sexual myth beliefs and parental attitudes have an impact. However, every woman's experiences are different and the impact on individuals can vary. For this reason, it is important to focus on one's own experiences and beliefs during the individual therapy process. Sexual myths are false beliefs or misinformation about sexuality. It has been observed that beliefs about sexual myths are more common in women diagnosed with vaginismus. The main purpose of this study is to understand the causes of vaginismus, to address the psychological problems experienced by women, sexual myth beliefs and treatment protocols, and to develop these methods. These studies aim to examine the psychological, emotional and physical factors of vaginismus.''

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics