ŞARKICILARIN SES VE SAHNE PERFORMANSLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Author:

Year-Number: 2023-65
Number of pages: 393-417
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, şarkıcıların ses ve sahne performanslarını etkileyen fizyolojik, psikolojik, eğitsel, teknik ve mekânsal faktörlerin neler olduğunu ortaya koymaktır. Ses ve sahne performansını etkileyen faktörler yalnızca şarkıcılar için değil; ses eğitimcileri, koro eğitimcileri, müzik bölümü öğrencileri ve oyuncular için de önemli etkenlerdir. Bu unsurların tespit edilmesi yoluyla ses sağlığının korunması ve sesin etkin bir biçimde kullanımı sağlanabilir. Çalışmada, ses ve sahne performansını etkileyen fizyolojik faktörler; ölçülü ve dengeli bir yaşam tarzı, vücudun güç kaybetmesi ve ilaç kullanımı olarak üç ana başlıkta açıklanmıştır. Ses ve sahne performansını etkileyen psikolojik faktörler; sahne heyecanı, çalışma ortamı ve çalışma arkadaşları, dinleyici-izleyici kitlesi ve ailevi sorunlar olmak üzere dört ana başlık altında açıklanmıştır. Ses ve sahne performansını etkileyen eğitsel faktörler, şan eğitimi alma ve yetkin bir ses eğitimcisiyle çalışma olmak üzere iki ana başlıkta açıklanmıştır.  Ses ve sahne performansını etkileyen teknik faktörler, ses kaslarını ısıtma ve teknik çalışma ile teknik hatalar olmak üzere iki ana başlık altında açıklanmıştır. Ses ve sahne performansını etkileyen mekânsal faktörler ise çalışma ve performans alanının fiziki ve hijyenik durumu açısından irdelenip açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the physiological, psychological, educational, technical and spatial factors affecting the vocal and stage performances of singers. Factors affecting vocal and stage performance are important not only for singers but also for voice educators, choir educators, music department students and actors. By identifying these factors, the protection of vocal health and the effective use of the voice can be ensured. In the study, physiological factors affecting vocal and stage performance were explained under three main headings: a measured and balanced lifestyle, loss of body strength and drug use. Psychological factors affecting voice and stage performance are explained under four main headings: stage excitement, working environment and colleagues, listener-audience and family problems. Educational factors affecting voice and stage performance are explained under two main headings: receiving singing education and working with a competent voice educator. Technical factors affecting vocal and stage performance are explained under two main headings: vocal muscle warming and technical work and technical errors. The spatial factors affecting the sound and stage performance are examined and explained in terms of the physical and hygienic condition of the working and performance area.  

Keywords