MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN YENİ BİR FAALİYET ALANI OLARAK ADLİ MUHASEBECİLİK

Author :  

Year-Number: 2023-65
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-24 15:42:49.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 657-675
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Adli muhasebecilik, muhasebe mesleğinde yeni bir faaliyet alanı olarak hukuki ihtilaf veya davalardan kaynaklanan olayları esas alan muhasebenin uzmanlık alanıdır. Hile ve hilekarları tespit etmenin yanında hukuk ve ceza davalarında muhtemel zararları hesaplama ve sonuç olarak hukuki uyuşmazlıkların çözümü için temel oluşturacak bir analiz sağlayan faaliyet alanıdır. “Adli muhasebecilik”, adli bilirkişilik, uzman tanıklığı, hile denetçiliği gibi faaliyetlerde üstlendiği sorumluluklarla, gerçekleri bulma ve yorumlama ile ilgilidir. Dünya genelinde dolandırıcılık ve hileli faaliyetlerin ve bunların meydana getirdiği zararların sayısındaki artış, adli muhasebecilik mesleğine duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu makalenin amacı, literatüre katkıda bulunmak amacıyla, adli muhasebenin hile soruşturmaları başta olmak üzere muhasebe meslek faaliyetleri içinde rolünü belirlemek ve bu muhasebe faaliyet alanının önemi hakkında mesleki kamuoyu bilincini artıracak öneriler sunmaktır.

Keywords

Abstract

Forensic accounting, as a new field of activity in the accounting profession, is a specialization of accounting based on events arising from legal disputes or lawsuits. It is a field of activity that provides an analysis that will form the basis for the calculation of possible damages in civil and criminal cases and, as a result, for the resolution of legal disputes, in addition to identifying fraud and fraudsters. "Forensic accounting" is about finding and interpreting the facts with the responsibilities it undertakes in activities such as forensic expert witness, expert witness, fraud auditing. The increase in the number of fraudulent and fraudulent activities and their damages worldwide reveals the need for the forensic accounting profession. The purpose of this article is to contribute to the literature by identifying the role of forensic accounting in accounting professional activities, especially fraud investigations, and to provide suggestions that will increase the awareness of the professional public about the importance of this field of accounting activity.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics