HAREKETLİ GRAFİK İMGELERİN İNSAN DUYGULANIMLARINI HAREKETE GEÇİRMESİ: İNTERAKTİF ENSTALASYON SANATI

Author :  

Year-Number: 2023-65
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-28 22:19:47.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 223-235
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kitle iletişiminin etkileşimli bir ağ ile ilerlemesi gibi pek çok gelişim ile sanat ve sanata ait kavramlar da güncellenmektedir. Yeni medya sanatının bir alt yaratı alanı olan etkileşimli sanat, izleyici, sanatçı, sanat eseri ve eserin temelinde kullanılan teknolojik gelişmelerin etkileşimli olduğu yeni bir form ve algı inşa etmektedir. Yeni medya alanında mesajlar, etkileşimli, hareketli ve duyguları harekete geçiren bir sunum biçimi oluşturmaktadır. Etkileşimli sanat, boş duvarlara boyutlar ve hareketler katarak dinamik kurgular türetmekte ve izleyici ile bağ kurarak -onu içine çekerek- düşünme ve hissetme olanakları sunmaktadır. Yeni medyanın bu anlamdaki etkisi, bireyin uyaranlara, olaylara, anılara, düşüncelere duygusal tepki ile katılabilme yetisini interaktif enstalasyonlar ile harekete geçirmektir. Bu çalışmada, hislerin açığa çıkmasını sağlayan hareketli grafik imgelerin, sanatsal stüdyolarda etkileşimli ve üç boyutlu olarak sergilenmesinin insan duygulanımlarına etkileri; düşünme ve hissetme kavramları üzerinden incelenmiştir. Dünyanın farklı ülkelerindeki interaktif enstalasyon çalışmalarının sergilendiği stüdyolardan biri olan Ouchhh hakkında bilgilendirmeler yapılarak eserlerin hislerimizdeki etkileri yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

With many developments, such as the progress of mass communication with an interactive network, the concepts of art and art are also updated. Interactive art, which is a sub-creation area of ​​new media art, builds a new form and perception in which the audience, the artist, the work of art and the technological developments used on the basis of the work are interactive. In the field of new media, messages form an interactive, animated and emotional presentation form. Interactive art creates dynamic constructs by adding dimensions and movements to blank walls, and offers opportunities to think and feel by connecting with the viewer - by immersing him in it. The effect of the new media in this sense is to activate the individual's ability to participate in stimuli, events, memories, thoughts with an emotional reaction, with interactive installations. In this study, the effects of interactive and three-dimensional display of motion graphic images in artistic studios on human emotions; examined through the concepts of thinking and feeling. Information about Ouchhh, one of the studios where interactive installation works in different countries of the world are exhibited, was given and the effects of the works on our feelings were interpreted.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics