KOMUNİTE OLUŞTURMA BAĞLAMINDA PAYLAŞIMLI SERAMİK ATÖLYELERİ VE CLAY SPACE BK SERAMİK MERKEZİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2023-65
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-28 22:00:54.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 211-222
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde özellikle metropollerde çevresel, sosyal ve ekonomik koşullar sebebiyle göç ile yer değiştirmek zorunda kalan göçmenlerin, kendisinden farklı kültürel ve sosyal kodlara sahip insanlarla etkileşim içerisine girmesi ve zaman içerisinde uyum sağlamaları gerekmektedir. 2019-2022 yıllarını kapsayan bu araştırmada, nüfus ve yabancı kimlik çeşitliliği devingen metropollerden New York şehrinin sosyalleşme alanlarından birisi olarak değerlendirilen üyeleriyle alan paylaşımlı seramik üretim atölyeleri incelenmiştir. İncelenen paylaşımlı seramik atölyelerinden Clay Space Brooklyn (Bk) Seramik Merkezi, farklı kültürden birçok insanın üyelik sistemiyle bir araya gelerek kil aracılığıyla komunite bilincinin gelişimini desteklemesi açısından dikkat çekici bulunmuştur. Makalede nitel araştırma yöntemleri kapsamında, Clay Space Bk Seramik Merkezi kurucusu Janine Sopp ile yapılan görüşme ve gözlemlerden, saha araştırmasından ve literatürdeki yazılı kaynaklardan yararlanılmıştır. Bu çalışmada; paylaşımlı seramik atölyelerine örnek teşkil eden Clay Space Bk’nın kil odaklı  sanat üretim merkezi olarak, komunite olma bilincinin ve aidiyet duygusunun gelişimine sağladıkları  irdelenerek, elde edilen veriler ile literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

 Today, immigrants, especially in metropolises, need to interact with people of new cultural and social codes and adapt over time. Within the scope of this research covering the years 2019-2022, shared ceramic production studios were examined as socialization areas in New York City, which stands out as a dynamic metropolis with its diverse population and foreign identity. Among those studios, Clay Space Brooklyn (Bk) Ceramic Center was found remarkable in terms of supporting the development of community consciousness, where many people from different cultures come together through a membership system. The records of private interviews with Janine Sopp, the founder of Clay Space Bk Ceramic Center, and field study constitute the main sources of the article. This study aims to examine the contribution of clay materials and art production centers to community consciousness and a sense of belonging and contribute to the literature with the data obtained.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics