ÜLKER FIRTINASI ROMANINDA METAFORLARIN ARASINA GİZLENMİŞ SAFİYE EROL’UN İDEAL KADINI: NÛRAN

Author:

Year-Number: 2023-65
Number of pages: 380-392
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cumhuriyet döneminin kültürel inşa sürecinde modern kadın-erkek ilişkilerinin oluşması, ideal toplum tasarımı, modern aile kurgusu kadın algısı üzerinden şekillendirilmiştir. Gazete, dergi gibi basın araçlarının yanı sıra romanların kurgusal dünyası da bu sürece ortak olmuştur. Özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarında romanların büyük çoğunluğu kadına ve onunla ilişkili konulara ağırlık vermiştir. Sanatkâr kimliğiyle ön plana çıkan Safiye Erol, hem dünyanın hem Türkiye’nin gündeminde olan kadın mevzusunu eserlerinde mütefekkir kimliğiyle, kendi şahsının izleriyle yorumlamıştır. Ülker Fırtınası romanının Nuran’ı Safiye Erol’un bahsi geçen özellikleriyle şekillenen modern ve ideal kadın yorumunu geniş bir kültürel perspektifin içinden anlatmaktadır. Bu çalışma Safiye Erol’un dirim kaynağı olan aşk vasıtasıyla şekillenen “Ülker Fırtınası” romanında ideal kadının niteliklerini anlatmayı hedeflemektedir.

Keywords

Abstract

The cultural development of the Republican period played a significant role in shaping modern men-women relations, the concept of an ideal society, and the formation of the modern family. This process was influenced not only by mass communication channels such as newspapers and magazines but also by the fictional world depicted in novels. Particularly in the early years of the Republic, a large number of novels revolved around women and related topics. Safiye Erol, an artist who distinguished herself with her unique identity, portrayed the issue of women in her works by drawing upon her intellectual perspective and personal experiences. In her novel 'Ülker Fırtınası', Nuran represents Safiye Erol's modern and idealized interpretation of women, encompassing a broad cultural perspective. This study aims to explore the characteristics of the ideal woman as depicted in Safiye Erol's novel 'Ülker Fırtınası', which is shaped by the transformative power of love.

Keywords