YENİ EĞİLİMLER SERGİLERİ: TÜRKİYE ÇAĞDAŞ SANATININ BAŞLANGICI ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-05 16:58:31.0
Language : Türkçe
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 399-414
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (İ.D.G.S.A.), 1977 yılında gerçekleştirilen İstanbul Sanat Bayramıberaberinde, genç sanatçılar için farklı ve yeni yaklaşımlar sergileyebilecekleri olanaklı bir sergi olan Yeni Eğilimler’i düzenlemiştir. Türkiye sanatı için o güne dek rastlanmamış bir malzeme/fikir çeşitliliği ve farklı eğilimler barındıran sergi ile izleyici yeni bir sanatsal bakışı tecrübe etmiştir. Önceki dönemlerin geleneksel kalıplar çerçevesindeki sanatsal eğilimlerinden farklı olarak kavramsal bir boyuta sahip olan çalışmaların sergilendiği etkinlik, Türkiye'de çağdaş sanatın gelişim aşamaları açısından bir milat niteliğindedir. Diğer bir yandan da kendiliğinden günümüz sanat ortamının oluşum sürecinde öncü bir konuma yerleşir.  Dönemin toplumsal yapısı ve içeriği ile de ilişkilenen sergilerin, dünyadaki politik eğilimlerin yol açtığı kültürel dönüşüme ilişkin  bir bellek oluşturduğu söylenmelidir. Bu çalışma, 1977’den 1994’e kadar kesintili olarak iki yılda bir gerçekleştirilen Yeni Eğilimler sergilerinin incelenmesiyle, günümüz sanat ortamının başlangıç noktalarını derleyerek çözümleme; geçmişten bugüne etkilerini ve Türkiye çağdaş sanatının örgütlenmesi sürecini, kavramsal eğilimlerin günümüze değin nasıl şekillendiğini değerlendirme amacını taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Istanbul State Academy of Fine Arts (İ.D.G.S.A.) organized the New Trends, an exhibition that is possible for young artists to display different and new approaches, together with the Istanbul Art Festival held in 1977. The audience has experienced a new artistic perspective with the exhibition, which contains a diversity of materials/ideas and different tendencies that have not been seen before for Turkish art. The event, in which artworks that have a conceptualdimension, different from the artistic tendencies of previous periods within the framework of traditionalpatterns, are exhibited, is a milestone in terms of the development stages of contemporary art in Turkey. On the other hand, it automatically takes a leading position in the formation process of today's art environment. It should be said that the exhibitions, which are also related to the social structure and content of the period, create a memoryof the cultural transformation caused by the political trendsin the world. This study aims to analyze the beggining of today's art environment by analyzing the New Trends exhibitions heldonce in two years intermittently from 1977 to 1994; it aimsto evaluate its effects from the past to the present, the organization process of Turkish contemporary art, and how conceptual trends have been progressed until today.

Keywords