Z KUŞAĞI VE DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-05 17:18:30.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 386-398
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda özellikle ekonomi alanında, küreselleşmenin getirdiği rekabet sonucu önemli değişimler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin üretimden çok tüketime yönelik yapılan harcamaları ve gelirlerin azlığı nedeniyle ekonomik sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Aslında bu ülkelerin en önemli avantajları genç kuşağa sahip olmalardır. Z kuşağı olarak bilinen bu gençlerin ekonomiye kazandırılmaları ülkelerin kalkınmalarında etkili olacaktır. Bu kuşak temsilcisi bireylerin en önemli ve ortak özellikleri teknolojiyi çok iyi kullanabilen ve yapılan inovasyonları takip eden özellikte olmalardır. Bu gençler sanal ağlar sayesinde sosyal ilişkiler kurma becerisine sahiptir. Bu nedenle bu yeteneklerini uluslararası alana taşımaları ve yeni teknolojiler ile yeni girişimci fikirleri uygulamaya sunmaları için fırsat tanınması gerekmektedir. Girişimciliğin en önemli özelliği risk almaktır. Z kuşağı gençlerin iş deneyimine sahip olmaması nedeniyle daha temkinli davranması beklenen bir sonuçtur. Bu araştırmada gençlerin dijital dönemi yönetecek girişimciliği destekleyen yönleri ele alınmış, Z kuşağı temsilcilerinin iş dünyasına katılımlarını sağlayacak olan girişimciliğe ilişkin konular irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

In recent years, especially in the field of economy there have been significant changes and developments as a result of the competition brought by globalization. Economic problems have arisen, especially due to the spending of developing countries for consumption rather than production and the low incomes. In fact, the most important advantage of these countries is that they have a young generation. Bringing these young people, known as Generation Z, into the economy will be effective in the development of countries. The most important and common characteristics of this generation representative individuals are that they can use technology very well and follow the innovations made. These young people have teh ability to establish social relations thanks to virtual networks. For this reason, it is necessary to give opportunities for them to carry these talents to the international arena and to put new technologies and new entrepreneurial ideas into practice.  The most important feature of entrepreneurship is to take risks. It is an expected result that Z generation young people behave more cautiously because they do not have work experience. In this research, the aspects of young people that support entrepreneurship that will manage the digital era are discussed and the issues related to entrepreneurship that will ensure the participation of Z generation representatives in the business world are examined. 

Keywords