TÜRK VE ÇEK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAKIN PARTNER ŞİDDETİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 15:03:38.0
Language : English
Konu : Social service
Number of pages: 582-613
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk ve Çek üniversite öğrencileri arasında yakın partner şiddeti (IPV) algısını incelemeyi amaçlamayan bu çalışmaya biri erkek, altısı kadın yedi üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmada IPV'nin üniversite öğrencileri üzerindeki olası etkileri, IPV'nin kaynakları, öğrencilerin maruz kaldığı IPV türleri, öğrencilerin IPV konusundaki farkındalık düzeyi ve cinsiyetin IPV algısı üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Görüşmeler yoluyla toplanan araştırma verileri tümevarımsal içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmada Çek ve Türk öğrencilerin IPV'ye ilişkin görüşleri arasındaki benzerlikler incelenmiş, görüşme transkriptleri kullanılarak oluşturulan kodlar alt temalarda birleştirilmiş ve çalışmanın dört temasıyla ilişkilendirilmiştir: Yakın Partner Şiddetinin Kaynakları, Şiddet Türleri Partner Şiddeti, Partner Şiddetinin Farkında Olmak ve Cinsiyetin Öğrencilerin Algısı Üzerindeki Etkileri.
Sonuçlar, Çek ve Türk öğrenciler arasında IPV'ye ilişkin görüşler ve farklılıklar gözlendiğinde yaşadıkları kültürün etkisi açısından çoğunlukla benzerlikler olduğunu göstermektedir. Kız öğrenciler çoğunlukla erkekleri erkek egemen bir bakış açısına sahip olarak değerlendirirken, araştırmanın tek erkek katılımcısı sorunların bir kısmının kadın doğasından kaynaklandığını ifade etti.
Tüm sonuçlar bir arada değerlendirildiğinde bu çalışmanın çiftler arasındaki anlaşmazlıkların kaynağına ışık tutabileceği ve Yakın Partner Şiddeti konusunda ilgili literatüre katkı sağlayabileceği söylenebilir.


Keywords

Abstract

Seven university students, one male and six female, participated in this study, which did not aim to examine the perception of intimate partner violence (IPV) among Turkish and Czech university students. In the study, the possible effects of IPV on university students, the sources of IPV, the types of IPV students are exposed to, the level of awareness of students about IPV, and the effect of gender on the perception of IPV were examined. The research data collected through interviews were analysed with inductive content analysis. In the study, the similarities between the views of Czech and Turkish students on IPV were examined, the codes created using the interview transcripts were combined into sub-themes and associated with the four themes of the study: Sources of Intimate Partner Violence, Types of Intimate Partner Violence, Being aware of Intimate Partner Violence, and Effects of Gender on Students’ Perception. The results suggest that there are mostly similarities between Czech and Turkish students in terms of views on IPV, and the influence of the culture they live in when differences are observed. While female students mostly judged men as having a male-dominated perspective, the only male participant of the study stated that some of the problems stemmed from the female nature. When all the results are evaluated together, it can be said that this study may shed light on the source of disagreements between couples and contribute to the relevant literature on Intimate Partner Violence.

 

 

Keywords