AYRILIK ANKSİYETESİ OLAN BİREYLERDE DEPRESYON BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ÇERCEVESİNDE DERLENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-05 17:35:36.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 726-734
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ayrılık Anksiyetesi sırf çocukluk döneminde oluşan rahatsızlık olmamakla beraber yetişkinlik dönemlerinde çocuğunu kaybetme ya da sevdiğinden ayrılmaktan korkmaya yönelik oluşan aşırı endişe duyma hali depresyon ise mutsuzluk, aşırı hüzünlü olma hali ve bunalma gibi duygu ve düşüncelere sahip olma olarak tanımlanabilmektedir. Ayrılık anksiyetisi ile depresyon belirtileri birbirine eşlik etmektedir. Ebeveynlerdeki medeni durumla depresyon ve ayrılık anksiyete seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki olmamaktadır. Bayanlarda depresyon düzeyi erkeklere göre daha yüksek olduğu görünmektedir. Gelişmemiş ülkelere göre gelişmiş olan toplumlarda depresyon ve ayrılma kaygı bozukluğu birlikteliğinin görülme sıklığı daha yüksek olmaktadır. Depresyon ile ayrılık anksiyetesi belirtileri arasındaki sosyodemografik özellikler ile ilişkinin incelenmesini amaçlayan bu derleme çalışmasında bireyler üzerindeki etkisinin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın sonucunda bireylerde ayrılık anksiyetesi artınca depresyon belirtilerinin şiddeti de artmaktadır. Konuyla alakalı çalışma yapılması ve literatüre katkı yapılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Although Separation Anxiety is not just a discomfort that occurs during childhood, depression, a state of extreme anxiety that occurs during adulthood to lose a child or fear separation from a loved one, can be defined as having feelings and thoughts such as unhappiness, a state of extreme sadness, and depression. Separation anxiety and depression symptoms accompany each other. There is no significant relationship between marital status and depression and Decoupling anxiety levels in parents. It seems that the level of depression in women is higher than in men. In undeveloped countries, the incidence of the association of depression and separation anxiety disorder is higher than in social societies where the criteria are developed. Individuals with separation anxiety experience symptoms of depression by facing the same anxiety and fear in their relationships. In this review study, which aims to examine the relationship between sociodemographic characteristics and symptoms of depression and Decoupling anxiety, it is of great importance to determine its effect on individuals. As a result of the study, when separation anxiety increases in individuals, the severity of depression symptoms also increases. It is recommended to conduct relevant studies on the subject and to make contributions to the literature.

Keywords