MÜZİĞİN MNEMONİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-05 17:47:36.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 169-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik insan hayatında var olan hisleri ortaya çıkaran, kimi zaman estetik algı deneyimleri yaşatan ve aynı zamanda kültürel bilgi aktarımı gerçekleştiren tını bütünlüğü olarak tanımlanabilir. İlk çağlardan bugüne varlığını ortaya koyan müzik gerek korku gerek karşı koyma gerek kendini ifade edebilme gerekse gelecek nesillere aktarım olarak insan hayatında çeşitli şekillerde var olmuştur ve gelişerek varlığını sürdürmektedir. Müzik ve hafıza arasındaki ilişki, birçok kültürde önemli bir rol üstlenerek tarihsel olayları, sosyal değerleri ve duyguları aktarmak için kullanılmaktadır. Müziğin hafızayla ilgili özellikleri insanların müzikal yapılar, ritimler ve sözler aracılığıyla hatırlama yeteneklerine katkıda bulunmaktadır. Mnemonik özellikler, bilgiyi hatırlama süreçlerini destekleyen ve kolaylaştıran belirli özelliklerdir. Müzik, bu özelliklerin birçoğuna sahip olup öğrenme ve hatırlamayı desteklemek için etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bu araştırmada müziğin hafıza üzerindeki etkisinin; temel teori ve bulgularla, müziğin mnemonik özelliklerinin nasıl kullanılacağına dair uygulamalar ve önerilerle sunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca müziğin hafıza bozuklukları ve hafıza geliştirme teknikleri bağlamında potansiyel yararları ve uygulamaları da incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Music can be defined as the blending of tone that communicates emotions present in human life, occasionally leading to aesthetic experiences, as well as disseminating cultural knowledge. Music has existed since ancient times, manifesting in various forms throughout human history; it has served purposes as disparate as fear, resistance, self-expression, and cultural heritage, continuing to evolve even today. The association between music and memory is significant across numerous cultures as it is instrumental in conveying historical events, social values, and emotions. Musical structures, rhythms, and lyrics possess mnemonic properties that aid people's recollection abilities. These mnemonic features are explicit characteristics that reinforce and ease information retention processes. Music encompasses several of these characteristics and is utilised efficiently to assist with learning and recall. This study aims to present the impact of music on memory through fundamental theories and findings, as well as recommendations on utilizing the mnemonic qualities of music. Furthermore, it explores the possible advantages and usage of music concerning memory issues and techniques for improving memory.

Keywords