BİR IRKÇILIK ELEŞTİRİSİ OLARAK KARA WALKER YAPITLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-05 17:49:35.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 426-445
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amerika’nın yeni kuşak çağdaş sanatçılarından olan Kara Walker, Afro-Amerikan bir kadın sanatçıdır. Afro-Amerikan bir siyahi olmak onu çocukluk yılları ve eğitim aldığı dönemlerden itibaren çok etkilemiştir. Eğitimi sırasında siyahi bir genç kız olarak ırkçı tutum ve davranışlara maruz kalmıştır. Yaşadıkları ve tarihe olan merakı onu, Afrikalı ataları ve kölelik üzerine araştırmalar yapmaya yönlendirmiştir. Amerikan tarihinde siyahilere uygulanan ırkçı tutum ve davranışlar, köklerinden dolayı siyahilerin değersizleştirilmelerine ve toplumda ötekileştirilmiş bireyler olarak yaşamın gölgesinde kalmalarına neden olmuştur. Özellikle Antebellum döneminde siyahi atalarının maruz kaldığı kölelik, ırkçılık, şiddet, cinsiyet, cinsellik, kimlik, öteki olmak gibi meseleler, Walker’ın eserlerinin temel taşlarını oluşturmaktadır. Walker, bazen küçük eskizlerle, bazen büyük boyutlu beyaz duvarlar üzerine büyük kara siluetler halinde resimler, heykellerle enstalasyon ve video çalışmaları gerçekleştirmiştir. Sanatçı, siyahilerin geçmişte uğramış olduğu haksızlıkları, kölelere ve çocuklarına yönelik fiziksel şiddet sahnelerini, siyahilerin toplumda nasıl ötekileştirildiklerini, beyaz adamların köle kadınlara tecavüz sahnelerini ve akıl almayan vahşetler içeren ırkçı yaklaşımları çalışmalarına konu edinmiştir. Yapıtlarında gerilim dolu, irrite edici, bazen hicivli, bazen kışkırtıcı, ancak protest ve ısrarlı anlatım yolları kullanmıştır. Tüm bu yaşananları, tarihin sayfalarında unutulmasına meydan vermeyerek ısrarla hatırlatmaya, unutturmamaya devam etmektedir. Kara Walker’ın yapıtları, Amerikan tarihi boyunca siyahilerin maruz kaldığı köleliğe, ırkçılığa, şiddete dair birer görsel belge niteliği taşımaktadır. Bu yapıtlar aynı zamanda toplumda ötekileştirilen siyahilerle empati ilişkisi kurmakta ve bir empati aracı olmaktadır. Böylece, bir ırkçılık eleştirisi olarak “ötekine” bakış açısını da yeniden kurmaktadır.

Keywords

Abstract

One of America's new generation contemporary artists, Kara Walker is an Afro-American female artist. Being a colored Afro-American has affected her since her childhood and education. As a colored young girl, she was subjected to racist attitudes and behaviors during her education. Her experiences and interest in history led her to research on her African ancestors and slavery. Racist attitudes and behaviors against colored people in American history have devalued these people because of their roots and caused them to remain in the shadows of life as marginalized individuals in society. In particular, issues such as slavery, racism, violence, gender discrimination, sexuality, identity and being marginalized that her colored ancestors were exposed to during the Antebellum period are the cornerstones of Walker's work. Walker has created installations and videos, sometimes with small sketches, sometimes as large black silhouettes on large-scale white walls as well as some monumental sculptures and accompanying small sculptures. The artist has depicted the injustices suffered by colored people in the past, scenes of physical violence against slaves and their children, how these people were marginalized in society, scenes of white men raping slave women, and racist attitudes involving unimaginable atrocities. In her works, she has not only used tense or irritating, satirical or provocative but also protesting and insistent ways of expression. She continues to insistently remind all that has happened without letting it be forgotten in the pages of history. Kara Walker's works are visual documents of the slavery, racism and violence that colored people were subjected to throughout American history. These works also serve as a means of empathy by establishing an empathetic relationship with colored people who were marginalized in society. Thus, as a critique of racism, it also reconstructs the perspective of the "other".

Keywords