GRAFİK SANATLARDA "LETRASET" KULLANIMI VE UYGULAMA ALANLARI

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-05 17:59:37.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 457-465
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Letraset'in grafik tasarım ve tipografideki kullanım alanları ile önemini ve etkilerini incelemektedir. Letraset, 1960'lı yıllardan başlayarak manuel grafik üretiminin hâkim olduğu bir dönemde büyük bir inovasyon olarak ortaya çıkmış, tasarımcıların harf, rakam, sembol ve grafik öğeleri kolayca uygulamalarına olanak tanımış bir kuru transfer sistemidir. Kendin yap mantığında kullanılabilen bir ürün olması dolayısıyla alanında profesyoneller başta olmak üzere, amatörler tarafından da kullanılmıştır. Dönemin fanzin ve alternatif müzik kapağı tasarımlarında da önemli bir etkiye sahiptir. Kolay ve hızlı kullanımı sayesinde birçok ülkede tasarım biçimlerine doğrudan katkısı bulunan bir grafik üretim tekniği olmuştur. Çalışma aynı zamanda Letraset'in Türkiye'deki etkilerini de ele almaktadır. Türkiye'de Letraset'in kullanımı, tipografinin çeşitlenmesine ve özellikle tabelalarda etkili bir şekilde kullanılmasına olanak sağlamıştır. Günümüz teknolojisinin yükselişiyle birlikte farklı şekillerde sınırlı bir kitle tarafından halen kullanılıyor olsa da bu sistem, grafik tasarımın tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Keywords

Abstract

This study examines the uses, importance and effects of Letraset in graphic design and typography. Letraset is a dry transfer system that emerged as a great innovation in a period dominated by manual graphic production starting from the 1960s and allowed designers to easily apply letters, numbers, symbols and graphic elements. As it was a do-it-yourself product, it was used by professionals and amateurs alike. It also had a significant impact on fanzine and alternative music cover designs of the period. Thanks to its easy and fast use, it became a graphic production technique that directly contributed to design styles in many countries. The study also deals with the effects of Letraset in Turkey. The use of Letraset in Turkey has enabled the diversification of typography and its effective use especially in signboards. Although it is still used by a limited audience in different ways with the rise of today's technology, this system has an important place in the history of graphic design.

Keywords