ÇERKEZKÖY VE KAPAKLI İLÇELERİNDE (TEKİRDAĞ) HAVA KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ VE KİRLİLİK PARAMETRELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-05 18:09:39.0
Language : Türkçe
Konu : Fiziki Coğrafya
Number of pages: 256-283
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çerkezköy ve Kapaklı, Tekirdağ ilinde sanayi ve ticaret sektörlerinin geliştiği ilçelerdir. Bu ilçelerde hızla gelişen sanayi faaliyetleriyle birlikte yaşanan nüfus hareketleri, doğal çevre üzerinde beşerî faktörlerin etkisinin artmasına neden olduğundan, çeşitli çevre sorunları ortaya çıkmıştır. Hava kirliliği, bu şehirlerde insan sağlığını tehdit eden önemli bir çevre sorundur. Bu nedenle Çerkezköy ve Kapaklı’da hava kirliliğinin ulaştığı boyutları ve hava kirliliğine neden olan doğal ve beşerî faktörleri belirlemek çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Çerkezköy Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’nun 2013-2023 yılları arasındaki ölçüm değerlerinden yararlanılmıştır. Çerkezköy ve Kapaklı’da yıllık ortalama PM10 değeri 41,7 µg/m3, PM2,5 değeri 21,7 µg/m3, SO2 değeri 16,8 µg/m3, NO2 değeri 21,7 µg/m3, NOx değeri 43,7 µg/m3 ve NO değeri 13,6 µg/m3’tür. Bu kirleticilerden PM10 ve NOx yıllık ortalamaları Türkiye, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü sınır değerlerinden daha yüksektir. PM2,5 ortalaması Avrupa Birliği sınır değerinden düşük fakat Dünya Sağlık Örgütü sınır değerlerinden yüksektir. SO2 ortalaması Türkiye ve Avrupa Birliği sınır değerlerinin altında, NO2 ortalaması Türkiye, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü sınır değerlerinin altındadır. Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde insan-mekân ilişkisinin sürdürülebilirliği açısından hava kirliliğine neden olan faktörler dikkate alınarak, sorunların çözümüne yönelik uygulamalar bir an evvel hayata geçirilmelidir.

Keywords

Abstract

Çerkezköy and Kapaklı are the districts of Tekirdag province with thriving industrial and commercial sectors. Population movements in these districts due to rapidly developing industrial activities have led to an expansion of the impact of human factors on the natural environment, resulting in various environmental issues. Air pollution is also a crucial environmental threat to human health in these cities. Therefore, the main objective of this study is to determine the extent of air pollution in Çerkezköy and Kapaklı and the natural and human factors that cause air pollution. For this aim, the measurement values of Çerkezköy Air Quality Monitoring Station between 2013 and 2023 were utilized. In Çerkezköy and Kapaklı, the annual average PM10 value is 41.7 µg/m3, PM2.5 value is 21.7 µg/m3, SO2 value is 16.8 µg/m3, NO2 value is 21.7 µg/m3, NOx value is 43.7 µg/m3, and NO value is 13.6 µg/m3. Among these pollutants, annual averages of PM10 and NOx are higher than the limit values of Turkey, the European Union, and the World Health Organization. The average PM2.5 value is lower than the European Union limit value but higher than the World Health Organization limit value. The average SO2 value is below the limit values of Turkey and the European Union, and the average NO2 value is below the limit values of Turkey, the European Union, and the World Health Organization. Considering the causes of air pollution in Çerkezköy and Kapaklı districts regarding the sustainability of the human-space relationship, practices aimed at solving the problems should be implemented as soon as possible.

Keywords