POSTMODERN DİSTOPİK GELECEĞİN ESTETİĞİ: SİBERPUNK ESTETİK VE GRAFİK TASARIM

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-05 18:22:34.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 296-316
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siberpunk, dijital evrenin ve teknolojik gelişmelerin sonucu ortaya çıkan bir bilim kurgu alt türü olarak kabul edilmektedir. Terim olarak, çoğunlukla yozlaşmış bir toplumun başından geçen hikayeleri ve toplumdaki insanların yaşadığı dünyanın karmaşıklığı üzerindeki siyasi ve teknoloji tabanlı etkiler işlenmektedir. 21. Yüzyıl tasarım trendleri postmodernizmden ve teknolojiden etkilenerek dönüşümlerini sürdürmektedir. Günümüzde postmodern grafik tasarımın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen siberpunk estetiği, distopya temalı kurgu ortamlar için önemli bir referans kaynağı haline gelmiştir. Bu araştırmanın odak noktası, siberpunk estetiğinin grafik tasarımı üzerindeki yansımalarını inceleyerek, postmodern distopik estetiğin geleceğin estetik perspektiflerinin nasıl olacağı konusunda bir anlayış sağlamaktır. Siberpunk estetiği, teknolojinin insan hayatı üzerindeki yıkıcı etkisi ve distopik bir gelecek vizyonu ile özdeşleştirilmektedir. Postmodernizm ve punk estetiği ise siberpunk estetiğinin temelini oluşturmaktadır. Siberpunk estetiği, grafik tasarım alanında güçlü bir etki yaratmıştır ve günümüzde giderek daha popüler hale gelmeye devam etmektedir. Araştırma kapsamında siberpunk estetiğinin tarihi ve özellikleri incelenerek, günümüz grafik tasarımına nasıl uyarlandığı araştırılmıştır. Görsel çözümlemeler, siberpunk filmlerinden, video oyunlarından, kitap kapaklarından ve diğer grafik tasarım çalışmalarından seçilmiş materyaller ile desteklenmiştir. İncelemede siberpunk estetiğin günümüz grafik tasarımına nasıl uyarlandığına literatür taraması ve örnek çalışmaların analizi ile değinilmiştir.

Keywords

Abstract

Cyberpunk is considered a science fiction subgenre that emerged as a result of the digital universe and technological developments. The term mostly deals with the stories of a corrupt society and the political and technology-based effects on the complexity of the world in which the people in the society live. 21st century design trends continue to transform by being influenced by postmodernism and technology. Cyberpunk aesthetic, which is considered an integral part of postmodern graphic design today, has become an important reference source for dystopian fictional environments. The focus of this research is to provide an understanding of the future aesthetic perspectives of postmodern dystopian aesthetics by examining the reflections of cyberpunk aesthetics on graphic design. The cyberpunk aesthetic is associated with the devastating impact of technology on human life and a dystopian vision of the future. Postmodernism and punk aesthetics form the basis of cyberpunk aesthetics. The cyberpunk aesthetic has made a strong impact in the field of graphic design and continues to be increasingly popular today. Within the scope of the research, the history and characteristics of cyberpunk aesthetics were examined and how it was adapted to today's graphic design was investigated. Visual analyzes are supplemented by selected materials from cyberpunk movies, video games, book covers and other graphic design work. In the review, how cyberpunk aesthetics is adapted to today's graphic design is discussed with literature review and analysis of case studies.

Keywords