PAGANINI’NİN 24 NO’LU SOLO KEMAN KAPRİSİ’Nİ LISZT’İN PİYANO YAZISINA UYARLAMASININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-05 18:26:26.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 330-344
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İtalyan virtüöz kemancı ve besteci Niccolo Paganini’nin solo keman için yazdığı 24 Kapris keman repertuvarında çok önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle sonuncusu olan 24 No’lu Kapris’in teması, günümüze kadar pek çok besteci tarafından farklı enstrümanlara ve topluluklara uyarlanmıştır. Yirmili yaşlarında Paganini’yi dinleyip hayranlık duyan piyano virtüözü ve besteci Franz Liszt, Paganini’nin seçilmiş Kapris’lerini piyanoya uyarlamış ve yazdığı bu altı etüde “Grandes études de Paganiniismini vermiştir. Bu etütlerden altıncısı 24 No’lu Kapris’in yazı ve form bakımından gerçek bir piyano uyarlaması olarak gösterilebilir. Bu çalışmada Franz Liszt’in keman tekniğinde ve müziğinde yer alan pek çok öğeyi içeren bu eseri ne şekilde ve nasıl bir piyano yazısı kullanarak uyarladığı incelenmiştir. Bu çalışmada farklı enstrümana ait bir müziğin ne tip notasyonlarla ve tekniklerle piyano yazısında zenginleştirilebileceği analiz edilmekte, gelecekte farklı enstrümanlar için yazılmış eserleri piyanoya uyarlamak isteyen müzisyenlere kılavuz olması amaçlanmaktadır. 

Keywords

Abstract

24 Caprices, written for solo violin by Italian virtuoso violinist and composer Niccolo Paganini, have a very important place in the violin repertoire. Especially the theme of Caprice No. 24, the last one, has been adapted to different instruments and ensembles by many composers until today. Piano virtuoso and composer Franz Liszt, who listened to and admired Paganini in his twenties, adapted Paganini's selected Caprices to the piano and named these six etudes he wrote "Grandes études de Paganini". The sixth of these etudes can be shown as a real piano adaptation of Caprice No. 24 in terms of writing and form. In this study, it was examined how and what kind of piano writing Franz Liszt adapted this work, which contains many elements of violin technique and music. In this study, it is analyzed what kind of notations and techniques can be used to enrich music of different instruments in piano writing, and it is aimed to be a guide for musicians who want to adapt works written for different instruments to the piano in the future.

Keywords