HARPASA ANTİK KENTİNDEKİ BİZANS KALESİ SUR DUVARLARININ KORUNMA DURUMUNA YÖNELİK İLK DEĞERLENDİRMELER

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-06 12:00:54.0
Language : Türkçe
Konu : Taşınabilir Kültür Varlıkları - Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu
Number of pages: 524-535
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Akçay Nehri’nin (Harpasos) doğu yakasındaki yüksekçe tepe üzerine inşa edilmiş olan Harpasa antik kentinin akropolüne Bizans Dönemi’nde savunma ve gözetleme kalesi inşa edilmiştir. Kale surları, kentin büyük oranda yıkılmış ve tahrip olmuş olması ve devamında terk edilmesiyle yok olma seviyesine gelmiştir. Surların kuzeybatı, güney ve kuzey doğu bölümlerindeki kısımları belirgin olarak görülebilmekteyken diğer bölümlerinde büyük oranda kayıplar bulunmaktadır. Bu durum kale surlarında önlemeyen kayıpların sürekliliğine sebep olmaktadır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen kale surlarının gerek hava fotoğraflarından gerekse de alandaki incelemeleri sonucunda algısal olarak mimari bütünlüğünü korumaktadır. Yapı geneli itibariyle incelendiğinde mevcut bozulmalar sınıflandırılmıştır. Sorunlar yapısal, malzeme ve risk faktörleri olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır. Bunun yanısıra malzemelerde bakımsızlık ve terk edilme nedeniyle farklı tipte bozulmaların meydana gelmiştir.  Alanda gerçekleştirilen incelemeler sonucunda tespit edilen sorunların bir an önce giderilmesi, bozulmalara sebep olan etkilerin sonlandırılması ve kalıcı önlemler alınması gerekmektedir.

Keywords

Abstract

A defense and observation castle was built on the acropolis of the ancient city of Harpasa, which was built on a high hill on the eastern bank of the Akçay River (Harpasos), during the Byzantine Period. The castle walls came to the point of destruction as the city was largely destroyed and subsequently abandoned. While parts of the walls in the northwest, south and northeast sections can be clearly seen, there are significant losses in other parts. This situation causes the continuity of unpreventable losses in the castle walls. Despite all these negativities, the castle walls maintain their perceptual architectural integrity as a result of both aerial photographs and field investigations. When the structure is examined in general, the existing deteriorations are classified. The problems are grouped under three headings: structural, material and risk factors. In addition, different types of deterioration have occurred in the materials due to neglect and abandonment. The problems identified as a result of the investigations carried out in the field must be eliminated as soon as possible, the effects that cause deterioration must be terminated and permanent measures must be taken.

Keywords