HASAN ALḲADÂRÎ VE EL-‘URŻATU’L-MEHDİYYE İSİMLİ MUḪAMMESİ

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-06 11:53:29.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 642-666
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Miladi VII. asırdan başlayarak İslam’la tanışan Dağıstan toprakları, birçok İslam alimi yetiştirmede ve İslam kültürünü zenginleştirmede büyük katkıda bulunmuştur. Çalışmanın konusu olan Hasan Alḳadârî de bu bölgede yetişmiş ve döneminin önde gelen alimlerinden biri olmuştur. XIX. asırda yaşamış olan alim soylu bir ailede dünyaya gelmiştir. Yaşadığı dönem Rusya rejimine tekabül etmektedir. Bu dönemde çok sıkıntı ve meşakkatlere maruz kalan Hasan Alḳadârî, yılmadan çalışmalarına devam ederek büyük eserler ortaya koymuştur. Şöyle ki telif ettiği eserlerin çoğunu Arapça ve Türkçe kaleme almıştır. Telif ettiği eserlerde edebi bir üslup kullanarak döneminde dini ve sosyal konular başta olmak üzere birçok konuda binlerce beyit şiir yazmıştır. Çalışmanın konusu olan el-‘Urżatu’l-Mehdiyye li’r-Ravżati’n-Nediyye isimli eseri de Hasan Alḳadârî‟nin önemli eserlerinden bir tanesidir. Latif ve hoş bir edebi üslupla Peygamberimizi (s.a.s) överek ona övgülerde bulunan şairin bu muḫammesi muhteva ve üslup yönünden tetkik edilecektir.

Keywords

Abstract

The lands of Dagestan, which was introduced to Islam starting from the VII century, contributed greatly to raising many Islamic scholars and enriching Islamic culture. Hasan Alḳadârî, the subject of the study, grew up in this region and became one of the leading scholars of his time. XIX. He was born in a noble family of scholars who lived in the twentieth century. The period in which he lived corresponds to the Russian regime. Hasan Alḳadârî, who was exposed to many troubles and hardships in this period, continued his work without hesitation and produced great works. Namely, he wrote most of his copyrighted works in Arabic and Turkish. Using a literary style in the works he copyrighted, he wrote thousands of couplet poems on many subjects, especially on religious and social issues. The work of al-'Urżatu'l-Mehdiyye li'r-Ravżati'n-Nediyye, which is the subject of the study, is one of the important works of Hasan Alḳadârî.In This muḫammas, the poet, who praised our Prophet (pbuh) with a pleasant and pleasant literary style, will be examined in terms of content and style.

Keywords