II. ABDÜLHAMİD TARAFINDAN “ŞEFKAT MADALYASI” VERİLEN LÜBNANLI KADIN YAZAR HENNÂ KESBÂNÎ KÛRÂNÎ

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-06 11:49:45.0
Language : Türkçe
Konu : Çeviribilim
Number of pages: 380-385
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

19. yüzyılın önemli Arap kadın yazarlarından olan Hennâ Kesbânî Kûrânî, Risâle fi’l-ahlâk ve’l-ʻâdât adlı kitabıyla II. Abdülhamid’den “şefkat madalyası” aldı. 1892 yılında Şikago şehrinde düzenlenen uluslararası konferansta Suriye ve Lübnanlı kadınları temsil etmek üzere Amerika’ya gitti. Bu konferansta doğu ve doğulular hakkında konuştu ve konuşmalarında Arap kadınını savundu. Ayrıca New York, Brooklyn ve Boston gibi Amerika’nın önemli şehirlerinde konferanslar vermesiyle ünü tüm Amerika’ya yayıldı. O, halkın karşısında genellikle doğulu kıyafetleriyle konuşmalar yaptı. Şöhret sahibi olması neticesinde Almanya’nın başkenti Berlin’deki bir kadın derneğine üyelik için davet edildi. Ayrıca bir Türk gazetesi, Arap kadınının yetenekli oluşu hususunda onu örnek gösterdi. Üç yıl boyunca Amerika ve Avrupa’nın önemli başkentlerini dolaşarak oralarda gördüğü modern medeniyetle ilgili düşüncelerini 1896 yılında yaptığı konuşmasında ifade etti. Hennâ Kesbânî Kûrânî, yazılarında ayrıca Arap kadınının konumu, eğitim ve vatana hizmet gibi konuları ele aldı.

Keywords

Abstract

Hanna Kasbani Kourani, one of the important Arab women writers of the 19th century, received a "compassion medal" from Abdul Hamid II with her book titled Risalah fi al-Akhlaq wa al-Adat. In 1892, she went to America to represent Syrian and Lebanese women at the international conference held in Chicago. At this conference, she spoke about the east and easterners and defended Arab women in her speeches. In addition, her fame spread throughout America as she held conferences in important cities of America such as New York, Brooklyn and Boston. She generally held speeches in front of the public wearing oriental clothes. As a result of her fame, she was invited to become a member of a women's association in Berlin, the capital of Germany. Additionally, a Turkish newspaper cited her as an example of the talent of Arab women. She traveled through the important capitals of America and Europe for three years and in her speech in 1896 expressed her thoughts about the modern civilization that she saw there. She also dealt with issues such as the status of Arab women, education and service to the homeland in her writings.

Keywords