FATIR SURESİ 32. AYET BAĞLAMINDA KUR’AN’A VARİS OLANLARIN KUR’AN’A KARŞI TAVIRLARI

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 14:59:09.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 302-326
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Allah-u Teala Kur’an’ı biz Muhammed Ümmetini Kur’an’a mirasçı kılmış ve bizlerin Kur’an’a olan yaklaşımlarımızdan dolayı çeşitli gruplara ayrılacağımızı bildirmiştir. Makalemizin konusu olan Fatır Suresi 32. ayeti, biz Müslümanların Kur’an’a yaklaşımlarını gündeme getirmektedir. Herkesin Kur’an ile olan ilgi ve alakası elbette bir ve aynı düzeyde değildir. Herkesin Kur’an’a harcadığı vakit ve ondan istifade etme seviyesi eşit değildir, farklı farklıdır. Bizlerin de kendimizin Kur’an karşısında hangi seviyede olduğumuzu bilmemiz gerekir. Kur’an’ı anlama, yaşama ve tebliğ etme konusunda hem kendimizle hem de başkaları ile yarışmak zorundayız. Daha üstün olana, en iyi ve en kaliteli olana doğru yükselmeye çalışmamız gerekir. Çünkü geçmiş toplumlardan Kitaba varis oldukları halde ona gereken saygıyı duymayanlar, sadakat göstermeyenler olmuştur. "Tevrat’la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah’ın âyetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz." (Cuma; 5) Kuşkusuz insanların bir kısmı kendilerine verilen Kitaba dünyevî menfaat ve zevkleri yüzünden ilgisiz kaldılar.  Allah onlara âhiret yurdunun daha hayırlı, âhireti tercih etmenin daha yararlı olduğunu ifade eder. Fatır Suresi, 32. ayetinde Muhammed ümmetinin Kur’an’a karşı konumlarını üç ana bölümde ele alır. A- Kendilerine zulmedenler. B-Orta yolu tutanlar. C- Allah’ın izini ile hayırlarda yarışanlar. İşte en büyük ve en değerli erdem, fazilet ve üstünlük budur. Böylece Kur’an, bizleri Allah’ın verdiği akıl nimetini kullanmaya davet etmekte; insanların, kendilerine vahiyle bildirilen bu bilgi ve haberlerdeki hikmetleri ve yararlı sonuçları akıllarıyla da kavrayabileceklerine işaret etmektedir.

Keywords

Abstract

 Allahu Teala has inherited us, ummah of the propher Muhammed (pbuh), to Quran, and has stated that we will be divided into various groups due to our approaches to the Quran. Verse 32 of Surah Fatir, which is the subject of our article, brings up the approach of Muslims to the Quran. Everyone's interest and relevance to the Quran is not at the same level. The time everyone spends on comprehending the Quran and the level of benefiting from it are not equal. We need to know what level we are in relation to the Quran. We have to compete with both ourselves and others in understanding, living and conveying the Quran. We must try to rise towards what is superior, what is best and of the highest quality. In past societies there were people who did not respect and show loyalty to their Holly Book, even though they inherited it. "The similitude of those who were charged with the (obligations of the) Mosaic Law, but who subsequently failed in those (obligations), is that of a donkey which carries huge tomes (but understands them not). Evil is the similitude of people who falsify the Signs of Allah: and Allah guides not people who do wrong." (Surah Al-Jumu'a; 5) Undoubtedly, some people were indifferent to the Book given to them because of their materialistic passions and pleasures. Allah tells them that the the hereafter (Akhirah) is better and more beneficial than thsose passions of ephemeral world. Verse 32 of Surah Fatir explains the positions of the Ummah of Muhammad towards Qur'an in three main sections.

        Those who wrong their own souls

  • Those who who follow a middle course
  • Those who are, by Allah's leave, foremost in good deeds, that is the highest Grace.

Thus, the Quran invites us to use the blessing of reason given by Allah, and indicates that people can also comprehend with their minds the wisdom and benefits in this information gained from Quran.

 

Keywords